Met een Basiskaart Geluidsemissie (BGE) voldoen aan de Omgevingswet

Oplossing

networks and modelling

Gemeentes zijn vanaf 2026 wettelijk verplicht de geluidsemissie van gemeentelijke wegen met intensiteiten hoger dan 2.500 voertuigen per etmaal inzichtelijk te maken. Dat is één van de gevolgen van de Omgevingswet die in 2024 officieel van kracht is gegaan. Om aan deze verplichting te kunnen voldoen, is het slim om nu al aan de slag te gaan met het verzamelen van de benodigde data waarmee de huidige geluidsemissie in kaart wordt gebracht.

Waarom is het nodig geluidsemissies in kaart te brengen?  ​

Wegen worden steeds drukker, waardoor omwonenden aan steeds hogere geluidsemissies worden blootgesteld. Dit kan de leefomgeving negatief beïnvloeden. Om grip te krijgen op geluid dat wordt veroorzaakt door mobiliteit, is het belangrijk te meten en monitoren hoe de geluidsemissie van de drukste gemeentelijke wegen zich ontwikkelt. Op die manier kan er tijdig worden ingegrepen wanneer de geluidsemissie harder stijgt dan is toegestaan. Daarom dienen gemeentes elke 5 jaar een geactualiseerde Basiskaart Geluidsemissie op te (laten) stellen, waarmee trends inzichtelijk worden en duidelijk wordt of de toename binnen de wettelijk gestelde norm blijft.

Verkeersintensiteiten verzamelen als basis voor de Basiskaart Geluidsemissie

Om te voldoen aan de wettelijk verplichting die voortvloeit uit de Omgevingswet, dient u uiterlijk in 2026 de Basiskaart Geluidsemissie op te stellen. Voor het bepalen van deze BGE is betrouwbaar inzicht in verkeersintensiteiten onmisbaar. Het verzamelen van deze verkeersintensiteiten kunt u op verschillende manieren aanpakken:

 1. Indien u in 2026 beschikt over een verkeersmodel, bij voorkeur met basisjaar 2024, 2025 of 2026, kunt u de intensiteiten uit dit model gebruiken.
 2. Beschikt u over een verkeersmodel met een basisjaar ouder dan 2024? Dan is het raadzaam eerst het verkeersmodel te actualiseren voordat u de intensiteiten kunt gebruiken.  ​
 3. Beschikt u nog niet over een verkeersmodel en heeft uw gemeente meerdere wegen met een intensiteit hoger dan 2.500 gemotoriseerde voertuigen per etmaal? Dan kan het raadzaam zijn om een verkeersmodel op te stellen.
 4. Heeft uw gemeente slechts een zeer beperkt aantal wegen met een intensiteit hoger dan 2.500 voertuigen per etmaal? Dan is het mogelijk om aan de hand van verkeerstellingen de geluidsemissie te bepalen. Na vijf jaar dienen tellingen op dezelfde locaties plaats te vinden om de kaart actueel te houden.​

De verkeersintensiteiten die u verzamelt met een verkeersmodel of met tellingen dienen vervolgens omgerekend te worden naar een weekdagsituatie (in plaats van werkdag) zodat deze voldoen aan de eisen voor het opstellen van de BGE. Daarnaast moeten de wegdekverhardingen en wettelijke snelheden aan de wegvakken worden toegevoegd. De combinatie van deze gegevens kan worden gebruikt voor de opbouw van de BGE.

Inzicht in de geluidsbelasting van wegen in Zwolle

Inzicht in de geluidsemissie van wegen in Zwolle

Hoe Goudappel u helpt bij het opstellen van een Basiskaart Geluidsemissies

Voor elk van bovenstaande scenario’s geldt dat Goudappel u verder kan helpen:

 • We ontwikkelen een nieuw verkeersmodel of actualiseren uw bestaande model;
 • We stellen een telplan op en organiseren het benodigde verkeersonderzoek (tellingen) in samenwerking met onze partner NDC Nederland;
 • We verrijken de verzamelde data zodat deze voldoet aan de richtlijnen voor de BGE en andere typen milieuonderzoek;
 • We ondersteunen bij het indienen van de BGE bij de Centrale Voorziening Geluidsgegevens (CVGG).

Van BGE naar volledig geluidsmodel en milieuonderzoek

Indien gewenst kunnen wij de Basiskaart Geluidsemissie voor u uitbouwen naar een volledig geluidsmodel waarmee we de geluidsbelastingen op alle gebouwen in uw gemeente berekenen. Dit geluidsmodel kan eenvoudig worden ingezet voor het inzichtelijk maken van de geluidseffecten bij infrastructurele- of ruimtelijke ontwikkelingen, of voor het opstellen van bestemmingsplannen.

Ook kunnen wij het databestand aanvullen met elementen die nodig zijn voor het uitvoeren van luchtkwaliteit- of stikstofdepostieberekeningen. Hiermee ontstaat een databestand dat direct bruikbaar is voor het beoordelen van alle milieuthema's.

Een goede aanleiding voor het opstellen van een verkeersmodel

Het opstellen van een BGE kan een goede aanleiding zijn voor het ontwikkelen van een verkeersmodel, indien uw gemeente hier nog niet over beschikt. Met een verkeersmodel kunt u natuurlijk méér dan alleen data verzamelen voor een BGE. Veel gemeentes worden geconfronteerd met uitdagingen die de woningbouwopgave met zich meebrengt. Wat betekent het bouwen van huizen voor de ontwikkeling van de mobiliteit in uw gemeente? En doordat er steeds meer aandacht is voor het klimaat, hebben beleidsadviseurs op het gebied van milieu steeds meer data nodig om inzichtelijk te maken wat de status is van de leefomgeving in hun gemeente. Een verkeersmodel biedt deze data, én inzicht in- en grip op toekomstige ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid.​

Waarom Goudappel u uitstekend kan helpen bij het opstellen van een BGE

 • Wij maken gebruik van onze eigen ontwikkelde databron OmniTRANS Spectrum, waarmee wij snel en efficiënt een gemeentelijk verkeersmodel kunnen ontwikkelen.​
 • Wij kunnen zowel het verkeer- als het milieuaspect in kaart brengen en duiden: wij zorgen niet alleen voor data wat betreft intensiteiten, maar leveren ook informatie over bijvoorbeeld type wegdek en wettelijk toegestane snelheid.
 • Wij hebben alle benodigde expertises in eigen huis, zoals verkeerskundigen, milieuspecialisten, modelspecialisten en data-analisten, voor optimale afstemming.
 • Wij baseren ons op vele jaren ervaring met het bouwen van verkeers- en geluidsmodellen en het uitvoeren van milieuonderzoek voor het merendeel van de gemeentes in Nederland.

Meer weten?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van geluidsemissies en verkeersmodellen?

Neem contact op met Jakob