Snelweg

Eens in de vijf jaar moeten het Rijk, provincies en gemeentes in stedelijke gebieden rapporteren over de geluidssituatie op hun grondgebied. De systematiek van EU-geluidsbelastingkaarten is bedoeld om ervoor te zorgen dat alle EU-lidstaten geluidssituaties op dezelfde manier in beeld brengen. Goudappel stelt deze rapportages (geluidsbelastingkaarten) op voor verschillende partijen.

Geluidsbelastingkaart gemeente Westland

Eens in de vijf jaar stellen wij deze EU-geluidsbelastingkaarten op voor verschillende partijen, waaronder voor de gemeente Westland, dat als onderdeel van de agglomeratie Den Haag verplicht is om deze kaarten op te stellen.

Verkeersmodel als basis

Het door ons opgestelde verkeersmodel Metropoolregio Rotterdam-Den Haag is een belangrijke basis voor het bepalen van de geluidsbelasting in de gemeente Westland. Voor alle geluidsgevoelige bestemmingen binnen de gemeente is de geluidsbelasting op pandniveau bepaald. Daarmee ontstaat inzicht in het aantal inwoners dat blootgesteld is aan een bepaalde geluidsbelasting.

Meer informatie over het opstellen van een Basiskaart Geluidsemissie
EU geluidsbelastingkaart voorbeeld

Voorbeeld geluidsbelastingkaart voor de gemeente Westland

Nieuwe rekenmethode

Voor de EU-geluidsbelastingkaarten vanaf 2021 is vanuit de Europese regels een nieuwe rekenmethode voorgeschreven: CNOSSOS-EU. Het implementeren van deze rekenmethode in het geluidsmodel voor de EU-geluidsbelastingkaart bleek echter best een uitdaging. Met onze GIS-specialisten en geluidsadviseurs hebben we daarom het benodigde kaartmateriaal opgesteld.

Daarnaast hebben we een achtergrondrapportage opgesteld, hebben we de resultaten gevisualiseerd in onze webapplicatie iCinity en hebben we de data vertaald naar het benodigde standaardformaat om ze te kunnen invoeren in de Centrale Voorziening GeluidsGegevens (CVGG). Hiermee beschikt de gemeente Westland weer over een actueel overzicht van de geluidssituatie langs wegen in de gemeente.

Opdrachtgever: Diverse provincies en gemeenten (zoals Gemeente Westland)
Jaar: 2022