Toetsen geluidshinder woningbouw Vathorst

Amersfoort Vathorst geluidshinder

Vathorst is een VINEX-locatie ten noorden van Amersfoort. Sinds 2000 worden hier meer dan 10.000 nieuwe woningen gerealiseerd. Al vanaf het begin van de ontwikkeling zijn we betrokken in de planvorming voor de aspecten verkeer en milieu.

Uitdagende locatie

Vanuit het oogpunt van geluid is het plangebied een uitdagende locatie. Het gebied ligt namelijk ingeklemd tussen de A1 en A28 en de spoorlijn Zwolle-Amersfoort loopt door het gebied. Bij plannen als deze is het belangrijk om inzicht te hebben in de geluidssituatie. Wij toetsen de diverse woningbouwplannen binnen Vathorst daarom aan de normen uit de Wet geluidhinder, bijvoorbeeld door het opstellen van geluidsmodellen en berekenen van geluidsbelasting op gevelniveau. Daar waar nodig beschouwen we de mogelijke toepassing van bron- en overdrachtsmaatregelen. Denk bijvoorbeeld aan het toepassen van een geluidsreducerend wegdek of de realisatie van een geluidsafscherming.

Geluidsmodel Vathorst

Visualisatie van het geluidsmodel

Belang van vroeg betrokken zijn

Doordat we zo vroeg in het planstadium al betrokken zijn, is er zo goed als mogelijk rekening gehouden met de geluidssituatie. Dat is niet alleen efficiënter voor alle betrokken partijen, maar zorgt er ook voor dat we beter kunnen meedenken over de beste invulling vanuit geluidsoogpunt. Om woningbouw hier mogelijk te maken, zijn bijvoorbeeld vanaf het begin geluidsreducerende maatregelen getroffen zoals het plaatsen van geluidswallen en geluidsschermen. Daarmee kan de geluidsbelasting worden teruggedrongen.

Opdrachtgever: Ontwikkelingsbedrijf Vathorst
Jaar: 2000 – heden