Jacob Keizer

Jacob Keizer

adviseur mobiliteit & ruimte

Als adviseur mobiliteit en milieu werk ik dagelijks aan vraagstukken op het gebied van geluid, luchtkwaliteit en stikstofdepositie.

In vele wegenprojecten en planontwikkelingen draag ik zorg voor de toetsing aan de geldende wet- en regelgeving. Waar nodig zoek ik naar passende maatregelen om voor een ieder een gezonde, veilige en aantrekkelijke leefomgeving te waarborgen. Onze verkeersmodelgegevens en ruimtelijke data vertaal ik via rekenmodellen naar leesbare adviesrapporten voor ruimtelijke procedures zoals omgevingsplannen of milieueffectrapportages.

In mijn rol als milieuspecialist werk ik met veel enthousiasme en plezier voor zowel de Rijksoverheid als verschillende gemeenten, provincies en ontwikkelaars door het hele land. Daarbij werk ik vaak samen met een team van betrokken en gedreven collega’s van Goudappel en Dat.mobility.

Benieuwd wat ik voor u kan betekenen?

Neem contact op met Jacob