Data actualisatie Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

Maasland

Luchtkwaliteit is van invloed op onze gezondheid. Om te voldoen aan de geldende normen en te zorgen voor betere luchtkwaliteit, is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) opgezet. Ieder jaar helpen we diverse overheden met het actualiseren van data in de NSL-monitoringstool.

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

De eisen uit de Europese richtlijn voor luchtkwaliteit zijn in Nederland vertaald naar normen voor maximale concentraties vervuilende stoffen (de Wet milieubeheer). Aangezien in het verleden niet altijd voldaan werd aan deze normen, werd het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) opgericht. Verschillende projecten en maatregelen voor het verbeteren van de luchtkwaliteit volgden en inmiddels voldoen nagenoeg alle wegvakken in Nederland aan de normen.

Jaarlijkse rapportage

Belangrijk onderdeel van dit samenwerkingsprogramma is het jaarlijks rapporteren van de stand van zaken rondom luchtkwaliteit. De verantwoordelijkheid voor het actualiseren van de brongegevens in de NSL-monitoringstool ligt bij wegbeheerders. Wij helpen wegbeheerders van verschillende gemeenten daarbij.

NSL voorbeeld

Voorbeeld van visualisatie in de NSL-monitoringstool

Actualiseren verkeersgegevens gemeente Midden-Delfland

Een van de gemeenten die we ondersteunen bij het actualiseren van brongegevens in de NSL-monitoringstool is de gemeente Midden-Delfland. Al meerdere jaren helpen wij hen met het actualiseren van de verkeersgegevens en omgevingskenmerken. Voor het berekenen van luchtkwaliteitseffecten, is een actueel en betrouwbaar verkeersmodel essentieel. Als basis gebruiken we daarom het door ons opgestelde verkeersmodel voor de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Uit dit model gebruiken we gegevens voor de huidige situatie en een toekomstscenario.

Deze verkeersmodelgegevens worden verrijkt tot verkeersmilieugegevens door onder andere:

  • De benodigde weekdaggemiddelde etmaalintensiteiten per voertuigcategorie te bepalen
  • Een indicatie te geven van de locaties waarop mogelijk sprake is van stagnerend verkeer
  • Waar nodig aanpassen van omgevingskenmerken (zoals mate van bebouwing langs of doorstroming op een weg)

Voordat de gegevens daadwerkelijk worden verwerkt in de NSL monitoringstool, rekenen we de concentraties vervuilende stoffen door. Zo ontstaat een goed beeld van de luchtkwaliteitssituatie in een gemeente.

Consistent beeld

Door middel van een GIS-applicatie worden deze gegevens gekoppeld aan de gegevens in het NSL. Doordat we jaarlijks met dezelfde basisgegevens werken, beschikken we ondertussen over een consistent beeld van de verkeersgegevens.

Unieke combinatie

Doordat we beschikken over zowel verkeersmodelspecialisten, data-analisten en milieuadviseurs, bieden we een unieke combinatie van advies, onderzoek en de juiste (en actuele) data.

Opdrachtgever: Diverse gemeenten (waaronder Gemeente Midden-Delfland)
Jaar: Jaarlijks