Inzicht in de effecten van 3 zero-emissiezones in Nijmegen

Project

Zero emissie

De gemeente Nijmegen wil de uitstoot van schadelijke stoffen verminderen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Vanaf 2025 voert de gemeente daarom drie zero-emissiezones in. Om te helpen met een effectief plan van aanpak, maakten we de effecten op de luchtkwaliteit, verkeer en leefbaarheid inzichtelijk.

3 ZE-zones in Nijmegen

Vanaf 2025 voeren de grootste Nederlandse steden vanwege het Klimaatakkoord zero-emissiezones in om de CO2-uitstoot te verminderen en steden schoon, leefbaar en bereikbaar te houden. Zo ook Nijmegen. Dit betekent dat vracht- en bestelauto’s de zones alleen nog mogen betreden als ze geen schadelijke stoffen uitstoten. Om te voldoen aan deze eisen, is een overstap nodig op elektrisch vervoer of andere alternatieve vormen van transport.

De gemeente Nijmegen stelt drie zero-emissiezones in:

  • De binnenstad
  • Hof van Holland
  • Campus Heijendaal
Gebiedsafbakening ZE-zones Nijmegen

Gebiedsafbakening ZE-zones Nijmegen

Inzet van OmniTRANS Emissions

Doordat vracht- en bestelverkeer zonder bestemming in de zone straks omrijdt en voertuigen met een bestemming in de zone worden verduurzaamd, moeten de zones bijdragen aan een verbeterde luchtkwaliteit. Dit toetsten we met OmniTRANS Emissions, dat nauwkeurig de uitstoot van koolstofdioxide (CO₂), fijnstof (PM10) en stikstof (NOx) door gemotoriseerd verkeer in een gebied meet. Met deze inzichten kunnen we effectieve oplossingen bedenken om klimaat- en luchtkwaliteitsdoelstellingen te behalen.

Ook hulp nodig bij de invoering van ZE-zones?

Met OmniTRANS Emissions bieden we inzicht in de klimaat- en luchtkwaliteit van uw gemeente en provincie.

Ontdek hoe

Oplossing

OmniTRANS Emissions

Inzicht in de resultaten van invoering ZE-zones Nijmegen

Voor de drie ZE-zones in Nijmegen maakten we het verschil in uitstoot voor twee situaties inzichtelijk: een situatie mét en een situatie zónder invoering van de ZE-zones. Uit onderzoek met OmniTRANS Emissions blijkt dat de CO2­-reductie door invoering van de ZE-zones het grootst is in de binnenstad. Door emissievrije vrachtvoertuigen en bestelvoertuigen in te zetten, vermindert de CO2­-uitstoot door wegverkeer daar met ruim 10%.

Bij Hof van Holland en Campus Heijendaal rijdt minder logistiek verkeer. Hierdoor is het verschil hier kleiner. Alsnog levert de invoering van ZE-zones hier een verbeterde luchtkwaliteit op. Wanneer deze ZE-zones volledig emissievrij zijn, zal de CO2-besparing uitkomen op 7% en 1% door vracht- en bestelverkeer.

Uit deze resultaten blijkt dat de invoering van de ZE-zones in Nijmegen leidt tot een lagere CO2-uitstoot. Dit sluit aan bij de regionale ambitie om de totale CO2-uitstoot tegen 2050 met 95% te verminderen en in de tussentijd een reductie van 55% te bereiken.

 

Gevolgen verkeersdrukte

Door de invoering van de ZE-zones moet een deel van het vracht- en bestelverkeer bij Campus Heijendaal omrijden. Hierdoor verplaatst de verkeersdrukte gedeeltelijk naar omliggende wegen. Bestelverkeer is in logistiek onderzoek nog vaak een blinde vlek. Uniek aan dit onderzoek is dat we, in samenwerking met de gemeente Nijmegen, de omrijdeffecten van bestelverkeer op straatniveau inzichtelijk hebben gemaakt. Wat blijkt: zowel in verkeersdrukte als in geluidsbelasting zijn de gevolgen van omrijden van beperkte omvang.

Lees meer over de ZE-zones in Nijmegen

Onderbouwd advies voor een emissievrij Nederland

De invoering van zero-emissiezones moet zorgvuldig gebeuren. Hier kan Goudappel bij helpen. We bieden procesbegeleiding, geven inzicht in de economische effecten van verkeerskundige ingrepen, initiëren hub-strategieën en stellen mobiliteitsplannen (SUMP en SULP) op. Zo geven we met behulp van data weloverwogen adviezen over de invoering van ZE-zones. Onderzoeken zoals deze in Nijmegen zijn nodig voor het onderbouwen van de invoering van ZE-Zones.

Opdrachtgever: Gemeente Nijmegen
Jaar: 2024