OmniTRANS Emissions: kies voor de beste balans tussen bereikbaarheid en uitstoot

Oplossing

OmniTRANS Emissions

De keuze voor een verkeersmodelvariant, bijvoorbeeld voor een nieuw te bouwen woonwijk, baseert u idealiter niet langer alleen op bereikbaarheid. Een breder afwegingskader, waarin ook gelet wordt op de effecten van het verkeer op het milieu, is niet alleen wenselijk maar ook noodzakelijk. Daarom ontwikkelden wij OmniTRANS Emissions. Hiermee vergelijkt u verkeersmodelvarianten op zowel bereikbaarheid als uitstoot van CO₂, fijnstof (PM10) en stikstof (NOx).

OmniTRANS Emissions 

OmniTRANS Emissions is een analyse instrument waarmee gemeentes en provincies actief een bijdrage kunnen leveren aan doelstellingen ten aanzien van klimaat en/of luchtkwaliteit. OmniTRANS Emissions maakt de uitstoot van koolstofdioxide (CO₂), fijnstof (PM10) en stikstof (NOx) door gemotoriseerd verkeer inzichtelijk, met behulp van de uitkomsten van een verkeersmodel. Dit biedt u houvast met betrekking tot het bereiken van uw doelstellingen op het gebied van uitstoot. 

De voordelen van OmniTRANS Emissions 

  • OmniTRANS Emissions geeft voor zowel fijnstof als stikstof inzicht in de uitstoot van gemotoriseerd verkeer op wegvakniveau. Door dit hoge detailniveau kunt u in het geval van te hoge uitstoot goed zien op welke locatie(s) het probleem zit en hier gericht actie op ondernemen.  
  • OmniTRANS Emissions maakt de totale CO₂-uitstoot op gebiedsniveau inzichtelijk, zodat verkeersmodelvarianten kunnen worden vergeleken in het kader van het behalen van de klimaatdoelstellingen.
  • OmniTRANS Emissions is een module binnen onze verkeersmodelsoftware OmniTRANS Expert. Het is ook mogelijk om scenario's die zijn ontwikkeld in software van andere leveranciers te analyseren door deze in OmniTRANS te importeren. 
  • Met onze OmniTRANS verkeersmodelsoftware kunnen we naast de intensiteiten ook de emissies visualiseren, voor een nog beter inzicht in de uitstoot op netwerkniveau. 
  • De emissieparameters worden jaarlijks geüpdatet en houden hierdoor rekening met ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld een toename in het aantal elektrische voertuigen op de weg. 

Wanneer u behoefte heeft aan een formele toetsing van de milieueffecten aan juridische normen, kunnen we milieuberekeningen voor u verzorgen.   

Bredere afweging 

Heeft u behoefte aan een breder afwegingskader dan alleen bereikbaarheid? Wilt u weten hoe het verkeer in uw gemeente of provincie de luchtkwaliteit beïnvloedt? OmniTRANS Emissions helpt u de verschillende scenario’s te vergelijken op zowel bereikbaarheid als luchtkwaliteit. Voor een goede afweging en efficiënte besluitvorming.

Projecten waarin we OmniTRANS Emissions gebruiken

Meer weten?

We vertellen u graag meer over de mogelijkheden van OmniTRANS Emissions.

Neem contact op met Jelmer