OmniTRANS Realtime

Oplossing

realtime congestie voorspellen

De oplossing voor een betere bereikbaarheid ligt al lang niet meer in het aanleggen van nieuwe of het verbreden van bestaande wegen. We moeten slimmer omgaan met de wegcapaciteit die we nu hebben en er zo voor zorgen dat het bestaande wegennet het verkeer efficiënter kan verwerken. Dit is niet alleen kosteneffectiever, maar past ook beter in de transitie naar duurzamere en leefbare steden. Hierin speelt slim omgaan met data en modellering een sleutelrol.

Proactief verkeersmanagement

OmniTRANS Realtime zorgt ervoor dat verkeersmanagement niet langer reactief, maar proactief kan plaatsvinden, waarmee de bereikbaarheid verbetert en mobiliteit daadwerkelijk verduurzaamt. Dit doet het door voortdurend een compleet overzicht te geven van verkeersdrukte en doorstroomsnelheid op het gehele wegennet, via realtime data uit meetlussen, (i)VRI’s en Floating Car Data, en van daaruit voorspellingen te maken van de verkeerssituatie tot 30 minuten vooruit.

De vele mogelijkheden van OmniTRANS Realtime

OmniTRANS Realtime helpt wegbeheerders om de bereikbaarheid van wegverkeer voortdurend te verbeteren. OmniTRANS Realtime biedt hiervoor de volgende mogelijkheden:

 • Proactief ingrijpen op de verwachte verkeerssituatie in plaats van alleen reageren op de actuele verkeerssituatie. Door maatregelen eerder in te zetten, worden de problemen minder erg, of kunnen ze zelfs voorkomen worden.
 • Ingrijpen in het totale netwerk in plaats van per element binnen een netwerk maatregelen nemen. Doordat de wegbeheerder een beter overzicht heeft over het gehele netwerk, zijn er meer mogelijkheden om in te grijpen in het totale netwerk.
 • Verdere flexibilisering van verkeersmanagement door het instellen van automatische regelscenario's.
 • Aan de hand van de data direct incidenten detecteren en daarop acteren.
 • Analyseren en optimaliseren van verkeersmanagementmaatregelen. Doordat omstandigheden beter worden begrepen omdat er meer data beschikbaar is, kunnen wegbeheerders hier beter onderbouwd op reageren. Ook in onbekende situaties waarin traditionele kennis niet meer toereikend is vanwege sterk gewijzigde omstandigheden.

Koppeling met MobiMaestro

OmniTRANS Realtime is gekoppeld aan MobiMaestro, het verkeersmanagementsysteem van Technolution. Deze koppeling maakt het mogelijk om scenario's in MobiMaestro te triggeren op de verwachte verkeerssituatie tot 60 minuten vooruit. Daarmee kunnen:

 • verkeersmaatregelen eerder in- of uitgeschakeld worden
 • problemen verminderd of voorkomen worden en;
 • kunnen andersom actieve verkeersmaatregelen gebruikt worden voor betere voorspellingen

In de nabije toekomst gaan we zelfs een stapje verder en maakt OmniTRANS Realtime het mogelijk dat maatregelen realtime worden afgewogen voordat ze worden toegepast. Hierdoor creëren we nog meer tijd voor afstemming en afweging van maatregelen. Lees hier meer over de drie modules waarmee OmniTRANS Realtime kan worden ingezet.

OmniTRANS Realtime in de praktijk

Op de weg zorgt het toepassen van OmniTRANS Realtime ervoor dat:

 • Congestie wordt voorkomen in plaats van verholpen
 • Verwachte reistijden beter worden ingeschat
 • De efficiëntste routekeuze wordt weergeven
 • Spitsstroken efficiënter worden benut
 • Brugopeningen kunnen worden meegewogen in het bepalen van de verkeershinder
 • Groentijden van alle VRI's op elkaar aangepast kunnen worden
Lees meer over de werking van OmniTRANS Realtime

Wat maakt OmniTRANS Realtime onderscheidend?

Naast de vele mogelijkheden die OmniTRANS Realtime biedt, bevat het een aantal elementen die het uniek en onderscheidend maken:

 • Het maakt gebruik van realtime data over drukte en gereden snelheden in plaats van alleen historische gegevens.
 • Door de combinatie van realtime data en modellering kan het model consistente uitspraken doen over verschillende soorten situaties, ook als deze zich nog niet eerder hebben voorgedaan. Datapunten die inconsistent zijn, worden gladgetrokken door de modelaanpak.
 • Door de combinatie van realtime data en modellering worden voorspellingen gedaan voor de komende 10 tot 30 minuten met hoge betrouwbaarheid. De mogelijkheid bestaat zelfs predicties tot 60 minuten vooruit te doen.
 • OmniTRANS Realtime maakt continu herberekeningen voor het meest betrouwbare beeld.

Lees meer over de ervaringen van de gemeente Deventer

Kom in contact over uw verkeers- of beleidsvraagstuk

OmniTRANS Realtime kan gebruikt worden als een beslissingsondersteunend systeem in een verkeerscentrale, maar ook om volledig automatisch trigger based regelscenario’s aan te sturen. Proactief in plaats van reactief verkeersmanagement is de sleutel tot het borgen van bereikbaarheid in een steeds drukkere omgeving. Bekijk ook onze veelgestelde vragen.

Meer weten?

Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden van OmniTRANS Realtime en de oplossingen voor uw mobiliteitsvraagstuk.

Neem contact op met Lieuwe