Veelgestelde vragen over OmniTRANS Realtime

Bekijk hier de antwoorden op de veelgestelde vragen over OmniTRANS Realtime

1. Wat is OmniTRANS Realtime?

OmniTRANS Realtime is een beslissingsondersteunend systeem dat verkeersmanagers een volledig beeld op hoog detailniveau biedt van de actuele (nu) en toekomstige (het komende uur) verkeerssituatie, waar ze direct en snel op kunnen inspelen. Hierdoor wordt het verkeer effectiever gestuurd wat zorgt voor een betere bereikbaarheid en verminderde CO2-uitstoot. Het maakt proactief in plaats van reactief verkeersmanagement mogelijk.

2. Hoe onderscheidt OmniTRANS Realtime  zich van de huidige verkeersmanagementsystemen?

  • Het maakt gebruik van realtime data over drukte en snelheden in plaats van enkel historische gegevens.
  • Door de combinatie van realtime data en modellering kunnen consistente uitspraken worden gedaan over het complete netwerk in plaats van over segmenten van een netwerk.
  • Het maakt continu herberekeningen voor het meest betrouwbare beeld.
  • Het biedt de mogelijkheid om regelscenario’s geheel automatisch aan te sturen.
  • Door de combinatie van realtime data en modellering worden voorspellingen gedaan voor de komende 10 tot 30 minuten met hoge betrouwbaarheid. De mogelijkheid bestaat zelfs predicties tot 60 minuten vooruit te doen.

3. Hoe verzamelt OmniTRANS Realtime data?

De benodigde data voor OmniTRANS Realtime komt uit zowel open datafeeds met actuele verkeersgegevens,  als uit closed datafeeds van (commerciële) serviceproviders, aangevuld met lokaal beschikbare bronnen. Deze gegevens worden bewerkt (validatie, fusie) tot een coherente datastroom.

4. Welke modaliteiten worden meegenomen in de weergave van OmniTRANS Realtime?
OmniTRANS Realtime kan alle gedetecteerde bewegingen van  weggebonden modaliteiten verwerken. Concreet gaat het om auto- en vrachtverkeer, OV-bussen, en wielrijders (scooter, (brom-)fiets, e-bikes). Ook automatisch rijdende voertuigen waarvoor OmniTRANS Realtime de environment perception uitbreidt ten opzichte van camera/radar/lidar, worden meegenomen.

5. Wat is er nodig om gebruik te maken van OmniTRANS Realtime?
OmniTRANS Realtime draait in de cloud. Een webbased user interface biedt de gebruiker toegang tot een geografische kaart met het wegennet, waarop het actuele verkeersbeeld inclusief de prognose wordt getoond. Koppelingen met andere systemen zoals netwerkmanagementsystemen zorgen ervoor dat informatie onderling wordt uitgewisseld.

6. Wanneer komt de optie tot het doorrekenen van verschillende verkeersmanagement scenario’s alvorens ze toe te passen, op de markt?
Verwacht wordt dat deze module voor het einde van 2023 gereed is.

7. Wat is de omvang van het studiegebied waarvoor dit systeem werkt?
OmniTRANS Realtime wordt voor verkeersmanagement toepassingen geconfigureerd voor het beheersgebied van de verkeersmanager. Gewoonlijk is dit het gebied waarvoor ook traditionele verkeersmodellen ingezet worden voor lange termijn prognoses.

8. Hoe is de integratie met netwerkmanagementsystemen gewaarborgd?
De integratie met netwerkmanagementsystemen is geborgd via interfaces die in samenwerking met leveranciers zijn vastgesteld. Koppeling met MobiMaestro is inmiddels gerealiseerd. 

9. Welke waardes kunnen met OmniTRANS Realtime worden beïnvloed?
Uit het actuele en verwachte verkeersbeeld leidt OmniTRANS Realtime aanvullende informatie af. Denk bijvoorbeeld aan reistijden of drukte op routes. Wanneer die een drempelwaarde overschrijden worden automatische triggers of meldingen afgegeven aan een gebruiker of een netwerkmanagementsysteem voor het aan- of uitzetten van verkeersmanagementmaatregelen.

10. Hoe ziet de gebruikersstructuur eruit?
Voor het gebruik van het systeem is een licentiemodel beschikbaar. Via een gebruikersnaam en wachtwoord is de toegang tot het systeem geregeld. De rechten voor het wijzigen van instellingen kan aan specifieke gebruikersgroepen toegewezen worden.

Meer weten?

Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden van OmniTRANS Realtime, en de oplossingen die wij bieden voor uw specifieke mobiliteitsvraagstuk.

Neem contact op