"Beschikbare informatie wordt verfijnder"

Nico van Beugen

In gesprek over de Deventer proef met Realtime Traffic Prediction met Nico van Beugen.

De gemeente Deventer heeft recent de beschikking gekregen over Realtime Traffic Prediction. Dit is gekoppeld aan het verkeersmanagementsysteem MobiMaestro. Hierdoor wordt het voor Nico van Beugen, senior verkeersregelkundige, en zijn collega’s mogelijk om het verkeer tot 30 minuten vooruit te voorspellen. “Jammer dat de coronacrisis roet in het eten gooit maar ik heb er vertrouwen in dat het werkt. Er is nu alleen minder verkeer op de weg om het onder kritische situaties te toetsen,” klinkt het via de videoverbinding.   

Realtime Traffic Prediction is een ontwikkeling van Dat.mobility (onderdeel van Goudappel) en wordt, (in samenwerking met Technolution), getest met steun van de provincie Overijssel. Een noviteit. De werkwijze is erop gericht al voordat verkeer naar verwachting gaat opstropen, weggebruikers andere routes te adviseren. Hierdoor kan de wegbeheerder eerder ingrijpen en worden vertragingen beperkt. Een noviteit.

Meer weten over OmniTRANS Realtime? Lees dan hier ons blog over de technische werking

Van Beugen: “Het op voorhand voorspellen van intensiteiten is alleen maar goed. Hiermee kunnen we – als goede overheid - de weggebruiker vooraf informeren. Je leidt de weggebruiker via de juiste route. Als verkeersmanager van een stad met 100 duizend inwoners omarm ik allerlei nieuwe technieken. Dankzij onze schaalgrootte en onze wegkantsystemen kunnen we een heleboel uitproberen hier in Deventer.”  

Veel scenario's

De gemeente heeft de beschikking over een volledig MobiMaestrosysteem dat ook is gekoppeld aan de Verkeerscentrale Noord-Oost Nederland. Als eerste zijn hier de verkeerslichten aan gekoppeld en ook ons parkeerverwijssysteem. “Zo zijn we met een digitaal verkeersmanagementsysteem uitgerust waarmee je veel scenario’s kunt activeren,” weet Van Beugen.  

“We hebben 11 displays die we automatisch koppelen aan de verkeersmanagementsysteem waarmee we de weggebruiker routeadvies geven, ideaal voor het beheren van de verkeerinfrastructuur. We kunnen nu dus op een specifieke manier sturen.” Dat.mobility voert nu op twee routes experimenten uit, één met routekeuze richting het centrum, en één met verkeer de stad uit richting de A1. De eerste resultaten zijn succesvol. De voorspellingen zijn betrouwbaar genoeg gebleken om de displays aan te sturen voor twee toepassingen. Nu worden de resultaten over een langere termijn gemonitord.

DRIP's Deventer

De twee DRIPS in Deventer

Het verkeer van en naar de twee op- en afritten van de A1, (voor de kenners: de 23 en 24 – waarvan de 23 de drukste is) kan nu op basis van de reistijdvoorspelling zo worden geregeld dat het verkeer meer naar afrit 24 wordt gedirigeerd. Volledig geautomatiseerd. Van Beugen: “Via de displays die wij aansturen kunnen we dankzij Realtime Traffic Prediction een voorkeurroute aangeven naar de A1. We weten nu vooraf waar een knelpunt kan ontstaan en anticiperen hierop. Dit voorkomt niet alleen files maar we kunnen het verkeer ook beter verdelen over ons netwerk omdat we een bepaalde voorspelling koppelen aan de bezettingsgraad. Bij een brugopening wil je immers ook van tevoren een melding hebben zodat je tijdig kunt omleiden via de displays die we hebben. Die teksten kunnen we zo schakelen. Deze toepassing biedt ons die toegevoegde waarde.”

Lees meer over de toepassing van OmniTRANS Realtime in Deventer

Behoorlijk ingewikkeld

Van Beugen is altijd al een voorvechter geweest van innovaties. Deventer is ook een stad die al vroeg betrokken was bij Talking Traffic. “Wij zijn ook een van de eerste steden die alle installaties heeft omgebouwd naar iVRI’s. Met de kortetermijnvoorspeller RTP zou je, als je dat wilt – ITS-applicaties kunnen beïnvloeden. Dat is wel een behoorlijke stap maar het zou kunnen, daarmee ITS-applicaties een bepaalde richting opsturen.” Dat.mobility gaat ook daar mee experimenteren om met RTP nog meer functionaliteit te bieden.

De huidige ITS-applicaties communiceren realtime met weggebruikers als zij bijvoorbeeld apps als Flitsmeister aan hebben staan. “Met de informatie uit de auto gaan we het verkeer regelen. Als je met de juiste app in Deventer komt zien wij je ook en daar kun je dan de verkeerslichten op afstemmen. Met deze RTP kun je straks tegen een ITS-applicatie zeggen: nu moet je al iets meer doseren of meer groen geven. Een dergelijke samengang met ITS is behoorlijk ingewikkeld, zover zijn de ITS-applicaties nog niet, want je moet nog onderling afspraken maken. Maar ik zie er zeker toekomst in. We gebruiken nu al floating car data in de RTP maar in de toekomst hebben we meer data nodig om alles te optimaliseren.”  

Van Beugen ziet het zo voor zich: “De auto geeft z’n positie door via floating car data (Flitsmeister, Google of TomTom) en dan zie je die data van incar-systemen op termijn op je afkomen. Als er dan bij een evenement een paar duizend auto’s zijn met de bestemming Deventer kun je daar met RTP op anticiperen. De informatie die ons ter beschikking staat wordt dus verfijnder, daar ben ik van overtuigd.”

Lees hier verder over de kansen en effectiviteit van realtime predicties.

Goede informatie

“Wat je nodig hebt voor RTP?” Van Beugen aarzelt niet. “Een verkeersmanagementsysteem, iVRI’s en een stad met situaties die tegen de congestie aan zit. Als overheden zijn we volop bezig met digitalisering. Alle systemen waar we mee werken (en op bouwen) moeten goede informatie hebben. Providers moeten zich daar bewust van zijn, klein of groot. Dat is voor de toekomst van groot belang.”

Hij ziet die toekomst helder voor zich. “Er komen virtuele displays in plaats van vaste displays langs de weg. De digitalisering gaat er voor zorgen dat mensen naar de juiste route worden verwezen. Als je de juiste data hebt en je kunt de link leggen ben je in staat om je verkeersmanagementmaatregelen optimaal te nemen. Ik zie het hier in Deventer over pakweg vijf jaar ook zo veranderen. Dan hebben we geen parkeerverwijssysteem meer, dan zitten de data in de meeste apps of zijn vast ingebouwd beschikbaar via incar-informatie. Alles is gebaseerd op technologie in de auto en/of op de mobiele telefoon. Verkeersmanagement krijgt zo een heel andere functie.”

Zelf inzetten op smart mobility? Lees hier wat dat oplevrt.

Blindelings vertrouwen

Over RTP is Van Beugen ook helder. “Als dit systeem zich heeft bewezen moet het werken ook als ik niet achter de knoppen zit. Je moet er bijna blindelings op kunnen vertrouwen als wegbeheerder. Dat hebben we hier nu in Deventer heel redelijk voor elkaar. Met voorspellingen kunnen we van reageren naar anticiperen.”  

“Hoe ver we zijn? Ik heb er vertrouwen in dat het werkt, de tijd is te kort om te zeggen dat het 100 procent werkt. Dat zullen we gaandeweg ervaren.” Hoewel, Van Beugen gaat met pensioen. “Jammer vind ik dat wel. Er staat nog zo veel te gebeuren, vooral op het gebied van autonoom rijden dat het verkeer nog meer gaat beïnvloeden. Het zal effect hebben op de doorstroming én de veiligheid. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat het met de nieuwste technieken goed gaat komen. Ik haal mijn handen wel van het stuur,” klinkt het overtuigd.

Meer over OmniTRANS Realtime

Lees hier hoe wij predicities toepassen in onze verkeersmodellen.

Lees verder