Evaluatie project VM-IVRA (Verkeersmanagement Informatie voor Routeadvies)

navigatie.jpg

Als onderdeel van het landelijke programma Talking Traffic (gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) is in 2021 het project VM-IVRA (Verkeersmanagement Informatie voor Routeadvies) gestart. Hierin wordt onderzocht hoe verkeersmanagementinformatie door dienstverleners aan weggebruikers geleverd kan worden. Samen met Twynstra hebben we in opdracht voor Rijkswaterstaat de evaluatie van dit project uitgevoerd.

Over VM-IVRA

Binnen het project VM-IVRA wordt aan de hand van zes use cases onderzocht welke verkeersmanagementinformatie maatschappelijke meerwaarde heeft en hoe de betrokken partijen deze meerwaarde ervaren. Doel is om uiteindelijk in kaart te brengen welke data en informatie vanuit het verkeersmanagementproces digitaal ontsloten moeten gaan worden zodat dienstverleners deze informatie daadwerkelijk gaan gebruiken. Denk hierbij aan het delen van informatie over schoolzones, omleidingsroutes of ingesloten verkeer bij incidenten.

Evaluatie van het project

Samen met TwynstraGudde hebben we de evaluatie van dit project uitgevoerd. Hierbij maakten we onderscheid naar de functionele, technische en organisatorische aspecten (denk bijvoorbeeld aan de soort data om te delen, de werking van de dataketen en invulling van verschillende rollen). Dit onderscheid is een belangrijke stap om te onderzoeken hoe de samenwerking tussen serviceproviders en wegbeheerders tot stand kan komen. Uit het onderzoek bleek bijvoorbeeld dat een belangrijke randvoorwaarde voor serviceproviders is dat wegbeheerders data leveren van voldoende kwaliteit. Allemaal met als uiteindelijk doel om weggebruikers beter te kunnen informeren.

De uitgevoerde testen waren niet uitgebreid genoeg om kwalitatieve uitspraken te doen over het gebruik en de meerwaarde voor eindgebruikers. De resultaten geven echter wel een indicatie dat maatschappelijke meerwaarde gerealiseerd kan worden. In hoeverre dat lukt, hangt af van tijdigheid, mate van aanvullen en accuraatheid van data en informatie zoals die bij wegbeheerders bekend is voor data die voor serviceproviders en weggebruikers interessant zijn. Maar ook aan de vervolgstappen die nodig zijn om VM-IVRA uiteindelijk te realiseren.

Aanbevelingen

Belangrijk onderdeel van onze evaluatie was het doen van aanbevelingen. Om de digitale transitieopgave voor verkeersmanagement een vervolgstap te laten maken, doen we de volgende drie aanbevelingen:

  1. Stem de manier van denken tussen wegbeheerders en serviceproviders verder op elkaar af
  2. Veranker het beheer en borg de kwaliteit van data die met serviceproviders gedeeld wordt
  3. Werk het transactiemodel voor dienstverlening van serviceproviders aan wegbeheerders verder uit

Bovenstaande aanbevelingen worden meegenomen binnen vervolgtrajecten, zoals de laatste use cases binnen VM-IVRA maar ook binnen het SlimSturen Vervolg.

In samenwerking met TwynstraGudde

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
Jaar: 2022-2023