Korte termijn maatregelen voor meer fiets-aantrekkelijkheid in Arnhem

Project

Fietsen Arnhem

In Nederland is de fiets een vanzelfsprekende vervoerswijze. De fiets hoort bij het straatbeeld in Nederland. Toch kent Nederland veel korte autoritten. Het KIM becijfert dat bijna de helft (47%) van de autoverplaatsingen (3,5 miljard) korter is dan 7,5 km (Fietsfeiten, 2021).

Slimme maatregelen voor meer ruimte voor de fiets

Ook Arnhem kent veel korte autoritten. Met 49% van de totaal aantal verplaatsingen scoort de stad daarmee net boven het landelijke en provinciale gemiddelde. De fiets is voor deze korte ritten een aantrekkelijk alternatief. Om de fiets als alternatief ook daadwerkelijk aantrekkelijker te maken is het doel van ‘Slimme Wegen Fiets’ om met slimme maatregelen zonder grote infrastructurele aanpassingen op de korte termijn toch meer ruimte voor de fiets te creëren. Met deze slimme maatregelen kan op belangrijke trajecten de reistijd worden verlaagd en het fietscomfort worden verhoogd.

Aantrekkelijkheid fietsgebruik verhogen

Binnen dit project hebben we de gemeente Arnhem geadviseerd in welke korte termijn maatregelen zij kunnen investeren, om de aantrekkelijkheid van de fiets als vervoersmiddel binnen de stad te verhogen. Hiervoor hebben wij de klantwenspiramide als basis gehanteerd. We hebben ‘kleine’ maatregelen in beeld gebracht die kunnen bijdrage aan een veiligere, snellere, gemakkelijkere, comfortabelere en leukere verplaatsing met de fiets. Met deze verzameling van potentiële maatregelen in de hand, hebben we samen met de gemeente voor verschillende locaties en routes binnen de stad inzichtelijk gemaakt hoe deze kunnen bijdragen aan een verhoogde aantrekkelijkheid voor de fiets.

Bekijk hier onze tips op het gebied van fietsbeleving.

We hebben de gemeente geadviseerd ten eerste aan de slag te gaan met korte termijn maatregelen; het ‘laaghangend fruit’. Hierbij hebben we per locatie maatregelen voorgesteld die bijdragen aan een veiliger verblijf voor de fiets, maar die vooral ook het comfort, gemak en beleving van de fietser verhogen.

Korte termijn maatregelen voor meer fiets-aantrekkelijkheid op vier locaties in Arnhem

Te beïnvloeden factoren voor meer fiets-aantrekkelijkheid

Wat was ons advies?

Met kleine maatregelen kan op een grootse manier worden bijgedragen aan de aantrekkelijkheid voor de fietser. Een greep uit onze adviezen:

  • Het herinrichting van een opstelvak voor de fiets draagt eraan bij dat kruisende fietsers niet meer worden gehinderd door wachtende fietsers voor een verkeerslicht.
  • Door detectielussen te verleggen, of juist te realiseren, kan worden voorkomen dat fietsers kort tot stilstand komen bij een verkeerslicht. Fietsers kunnen zonder vaart te minderen in één keer passeren.
  • Door verkeerslichten anders in te stellen, kan ruimte worden gevonden om ‘groene golven’ voor fietsers te realiseren.
  • Door samen met omwonenden om tafel te gaan over belevingsverhogende elementen, kunnen burgers enerzijds worden geactiveerd om met het thema ‘fiets’ aan de slag te gaan. Anderzijds kan de beleving van de fietsinfrastructuur op deze wijze daadwerkelijk worden verhoogd.

Lees hier meer over onze innovatieve totaaloplossing op het gebied van verkeerslichten: het Gouden Regelen.

Kleine ingrepen, snel resultaat

Het verhogen van de aantrekkelijkheid van de fietsinfrastructuur krijgt in steeds meer (grote) steden nadrukkelijk aandacht. Het project in Arnhem heeft ons geleerd dat er enorm veel mogelijkheden zijn om hier op een eenvoudige manier een (klein) beetje aan bij te dragen. Het is niet altijd nodig om direct nieuwe, directere fietsroutes te realiseren, maar het verhogen van de aantrekkelijkheid van bestaande routes kan hier ook al significant aan bijdragen. Door vanuit de klantwenspiramide naar routes of locaties in een stad te kijken, kunnen we passende maatregelen snel identificeren.

Opdrachtgever: Gemeente Arnhem
Jaar: 2020 - 2021