Beoordeling maatregelen tegen sluipverkeer langs de A2

Project

Snelweg bij Eindhoven

Verschillende dorpen langs de A2 tussen Weert en Eindhoven – zoals Maarheeze en Leende - hebben veel last van sluipverkeer, wat leidt tot gevaarlijke situaties. Naar aanleiding van een MIRT-onderzoek dat Goudappel uitvoerde in 2016, nam de provincie Noord-Brabant verschillende maatregelen om dit tegen te gaan, zoals de inzet van iVRI’s, doseerlichten en fysieke afsluitingen tijdens spitsperioden. Omdat de provincie wil weten welk effect deze maatregelen hebben op het sluipverkeer, doorstroming en verkeersveiligheid, voerden we een evaluatie uit.

Evaluatie van de effecten van maatregelen

Het door ons uitgevoerde MIRT-onderzoek uit 2016 op basis van Bluetooth-metingen, vormt de referentie voor deze evaluatie. Aan de hand van verschillende databronnen (VRI-, NDW- en TomTom-data) maakten we inzichtelijk welk effect de genomen maatregelen hebben op de verdeling van het verkeer over het netwerk, de doorstroming op de A2 zelf en de verkeersveiligheid in nabijgelegen dorpen.

Belangrijkste inzichten

Uit onze evaluatie blijkt dat:

  • De hoeveelheid sluipverkeer sinds de maatregelen fors is afgenomen in Maarheeze en Leende, behoudens het verkeer afkomstig uit België. In Soerendonk is sprake van een lichte toename van sluipverkeer
  • Er zijn sinds de maatregelen geen verdringingseffecten zichtbaar. Er zijn dus geen nieuwe sluiproutes ontstaan door het ontmoedigen van verkeer op bestaande sluiproutes.
  • De doorstroming op de A2  in vergelijking met 2016 zeer lastig vergelijkbaar is. Op het traject is een lichte afname van verkeer gemeten. Door afname van verkeer op de toerit bij Leende, neemt de turbulentie hier af en de capaciteit toe. Ter hoogte van Maarheeze is een toename van verkeer gemeten, waardoor dit vaker als knelpunt zal optreden.
  • De maatregelen (doseerinstallaties) een negatief effect hebben op de verkeersveiligheid, door bijvoorbeeld roodlichtnegatie, het voorbij rijden van de wachtrij en geen voorrang verlenen aan zijstraten.

De maatregelen hebben dus een wisselend effect: hoewel het sluipverkeer succesvol is teruggedrongen, is er geen duidelijk effect op doorstroming en een negatief effect op verkeersveiligheid.

Inzicht in effect maatregelen en handelingsperspectief

Dankzij onze evaluatie heeft de provincie inzicht gekregen in het effect van de genomen maatregelen. Daardoor weten zij welke maatregelen zinvol zijn om door te zetten en welke maatregelen bijgestuurd moeten worden.

Het uiteindelijke doel van de provincie is om te weten of de investering in de sluipverkeermaatregelen heeft geleid tot het gewenste effect van vermindering van verkeer en overlast in de kernen, als gevolg van het sluipverkeer bij verkeersopstoppingen op de A2.

Gouden Regelen

Totaaloplossing voor verkeerslichten op basis van onze eigen gecertificeerde verkeersregelsoftware, omgevingsanalyse, advies, en ondersteuning bij implementatie.

Lees meer

Oplossing

gouden regelen nieuw.png

Meerwaarde van brede expertise

Dit project bewijst de meerwaarde van het in huis hebben van brede expertise op het gebied van verkeersmanagement. Onze kennis van data-analyse en VRI’s droeg bij aan een betrouwbare evaluatie.

Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant
Jaar: 2024