Evaluatie SOCRATES: verkeersmanagement 2.0

Socrates 2.0

Hoe geven we Verkeersmanagement 2.0 concreter vorm in Europa? Dat was het doel van het SOCRATES 2.0 project (gefinancierd vanuit CEF-gelden). Samen met Twynstra en ARUP waren wij verantwoordelijk voor de evaluatie van de use cases binnen de vier pilot sites van het project.

Over SOCRATES 2.0

Onder Verkeersmanagement 2.0 verstaan we: meer publiek – private samenwerking, het ontsluiten van data en informatie vanuit wegbeheerders richting serviceproviders en het inrichten van een feedbackloop waarmee bereikte effecten vanuit serviceproviders concreet in kaart kunnen worden gebracht. Binnen SOCRATES 2.0 wordt aan de hand van vijf use cases in vier pilot steden (Amsterdam, Antwerpen, Kopenhagen en München) onderzocht hoe samenwerking tussen serviceproviders en wegbeheerders concreet vorm gegeven kan worden en welke lessen hieruit te leren zijn.

Evaluatie van use cases en pilot sites

In de evaluatie waren wij verantwoordelijk voor het onderzoeken van de functionele meerwaarde van de use cases waarbij we specifiek aandacht hadden voor de reactie van de weggebruikers op de aangeleverde informatie. Om de meerwaarde te bepalen hebben we de use cases geanalyseerd door middel van vragenlijsten, data van serviceproviders en literatuuronderzoek.

Belangrijke inzichten

Een essentieel inzicht uit de evaluatie is hoe belangrijk het is dat wegbeheerders begrijpen aan welke voorwaarden informatie moet voldoen voordat serviceproviders dit kunnen gebruiken in hun dienstverlening naar weggebruikers. Een voorbeeld hiervan: het meegeven van een gewenste omleidingsroute is complex voor serviceproviders. In dat geval werkt het beter om een te vermijden wegvak op te geven.

Een andere uitkomst van de evaluatie is dat het beter differentiëren van eindgebruikers door de verschillende serviceproviders extra uitwerking verdient. Niet elke gebruiker is immers hetzelfde en informatie kan op verschillende manieren gebruikt en geïnterpreteerd worden. Denk aan het accepteren van extra reistijd om files te vermijden (de mate waarin gebruikers dat accepteren, verschilt).

Vervolg van het project

Vanwege de COVID19-pandemie en bijbehorende lockdowns zijn de resultaten minder goed kwantitatief te beoordelen geweest dan vooraf beoogd. Desondanks bleek het project belangrijk voor het dichterbij elkaar brengen van serviceproviders en wegbeheerders.

Om te kijken of alsnog een verkeerskundig effect aangetoond kan worden, hebben de betrokken partijen rondom de pilot Amsterdam na het aflopen project de use case voor het optimaliseren van het netwerk met 1 jaar verlengd.

In samenwerking met TwynstraGrudde en Arup

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
Jaar: 2018 – 2021