Martijn de Kievit

Martijn de Kievit

projectmanager en adviseur smart mobility

“Data is de nieuwe grondstof voor mobiliteit”, “De data top 15 is de basis op orde voor de overheid”. In veel beleidsprogramma’s wordt gerept over ‘datagedreven werken’. Het onderscheiden van de zin (en onzin) in dit soort opgaven boeit mij mateloos.

Vanuit ervaringen in projecten rondom het onderwerp data in mobiliteit ben ik in staat om te doorgronden of beoogde inzichten of informatie met specifieke databronnen gerealiseerd kunnen worden (of juist niet). Daarin zie ik de grootte van de opgave die nog voor ons ligt en dat we echt nog aan het begin staan van deze ontwikkeling.

Om niet te verdrinken in alle mogelijkheden leg ik expliciet de link tussen de beoogde doelen, vertaal deze naar indicatoren en kijk ik op die manier naar de databehoefte die daar dan aan te grondslag ligt. Daarbij is het voor mij een essentiële randvoorwaarde dat de implementatie duurzaam is. Met andere woorden: dat het opgeleverde informatieproduct klaar is voor gebruik en voldoet aan de verwachtingen van de klant.

Deze ontwikkeling vraagt per definitie om een multidisciplinair team waarin ik graag de rol vervul van projectmanager en indicatoren vertaal naar inzichten. Met collega’s zoals data scientists, dashboard ontwikkelaars en inhoudelijke experts bepaal ik in goed overleg of het beoogde inzicht op de juiste wijze tot stand komt en of dit tot een robuuste en betrouwbare informatievoorziening leidt.

Lees hier hoe ik help bij datagedreven mobiliteitsbeleid

Benieuwd wat ik voor u kan betekenen?

Neem contact op met Martijn