Dashboard voor realtime monitoren verkeersdrukte A27

Project

A27 snelweg

De komende jaren wordt er flink aan de A27 tussen Houten en Hooipolder gewerkt. Om Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten en aannemers inzicht te geven in de (mogelijke) verkeershinder die deze werkzaamheden met zich meebrengen, hebben we een realtime monitoringsdashboard gemaakt.

Inzicht in hinder  

De A27 is een belangrijke snelweg die drie verschillende provincies en acht gemeenten doorkruist. De geplande werkzaamheden leiden vooral tot zorgen over sluipverkeer op het onderliggend wegennet en extra drukte op alternatieve routes op het hoofdwegennet. Het verkeersdashboard moet Rijkswaterstaat, de provincies, gemeenten en aannemers dan ook in staat stellen om hinder te rapporteren én vragen over de hinder te beantwoorden.  

Over het dashboard 

Het verkeersdashboard gebruikt data van het Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW) en biedt de volgende mogelijkheden: 

  • Inzicht in realtime verkeersdrukte, snelheden en reistijden op meer dan 400 routes 

  • Kaartvisualisatie van de gegevens 

  • Antwoord op korte termijn operationele vraagstukken 
    Bijv. “Hoe zag het netwerk op route X er gistermiddag uit?” 

  • Hulpmiddel bij lange termijn strategische vraagstukken 
    Bijv. “Hoe druk is het de afgelopen drie maanden op route Y?” 

  • Standaardrapportages 

Dashboard A27

Voorbeeldweergave van het dashboard A27

Dashboard inmiddels in gebruik 

Eind 2022 is het dashboard opgeleverd, dat inmiddels naar tevredenheid wordt gebruikt. Gebruikers kunnen zelf inloggen bij het dashboard voor het bekijken van data en doen van analyses. Meerdere keren per jaar is er overleg om het gebruik van het dashboard en gewenste toevoegingen te bespreken. Voor tellingen die niet standaard in het dashboard zitten - zoals tellingen van het onderliggend wegennet - kan verkeersonderzoeksbureau NDC ingeschakeld worden. Het dashboard is operationeel tot maart 2031.

“Het realiseren van de monitoringstool is in zeer goede samenwerking tussen Goudappel, Dat.mobility, Rijkswaterstaat en haar omgevingspartners verlopen. We zijn zeer tevreden met het dashboard.”

Rijkswaterstaat

Belang van monitoring 

Dit project bewijst het belang van monitoring bij werkzaamheden. Dashboards zoals deze kunnen bovendien worden uitgebreid met meer databronnen, zoals VRI-data of voorspeldata (zoals uit OmniTRANS Realtime), waarmee nog meer mogelijkheid tot analyse ontstaat. 

Bezoek deze website voor meer informatie over de A27

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat 
Jaar: 2022 - heden