Piter van der Werf

Piter van der Werf

consultant data & it

De toekomstige inrichting en leefbaarheid van onze omgeving is iets waar ik me betrokken bij voel.

Door de mogelijkheden van de huidige en toekomstige techniek zal er telkens meer data worden verworven, opgeslagen en geanalyseerd. Het verzamelen van data an sich is voor mij echter niet het eindstation, aangezien de manier waarop deze data gebruikt en ingezet wordt uiteindelijk het belangrijkst is voor de eindgebruiker. Natuurlijk kan het makkelijk zijn om aan de hand van bepaalde exacte indicatoren "aan de norm" te voldoen, maar leveren de data, inzichten en beslisinformatie ook daadwerkelijk beleid op dat in de breedte een kwaliteitsverbetering van de leefomgeving met zich meebrengt?

In mijn rol als consultant geeft het mij energie om mensen te ondersteunen bij het verwerven van inzichten die voor hen relevant zijn, zodat zij op hun beurt weer tot betere beslissingen kunnen komen om de welvaart in de breedste zin van het woord te verbeteren.

Benieuwd wat ik voor u kan betekenen?

Neem contact op met Piter