Verkeer Groningen

Om de stad Groningen de komende jaren goed bereikbaar te houden, ook tijdens de geplande infrastructurele werken, heeft het samenwerkingsverband Groningen Bereikbaar een stevige ‘Minder Hinder’-aanpak uitgewerkt. Verkeersmanagement speelt hierin een grote rol, met een Multimodaal Voorspellend VerkeersmodelSysteem (MVVS) als belangrijke, nieuwe troef.

Forse groei

Groningen groeit de komen jaren fors: van 200.000 inwoners nu naar 270.000 inwoners in 2040. Om die groei te faciliteren en tegelijkertijd de bereikbaarheid te verbeteren, voert de stad een hele serie ingrijpende infrastructurele projecten uit. Om dat zo 'hinderarm' mogelijk te doen, heeft het samenwerkingsverband Groningen Bereikbaar een integrale netwerkplanning opgesteld.

Daarnaast is flink geïnvesteerd in verkeersmanagement. Op dit moment managet Groningen het verkeer nog op basis van actuele data en met sterke focus op de auto. Om meerdere modaliteiten te kunnen bedienen, is een common operational picture van de verschillende modaliteiten in één beeld een belangrijke voorwaarde. Om te voldoen aan deze ambities, wordt door Groningen Bereikbaar volop ingezet op voorspellend en multimodaal verkeersmanagement in de vorm van een Multimodaal Voorspellend Verkeersmodel Systeem (MVVS), dat wij voor hen ontwikkelden.

MVVS

Het dashboard van het MVVS

Zowel on- als offline

Dit MVVS, dat Dat.mobility (het Data & IT-onderdeel van Goudappel) voor Groningen Bereikbaar heeft ontwikkeld, bestaat uit een online en een offline versie.

MVVS Online

De basis voor MVVS Online is OmniTRANS Realtime, onze oplossing voor proactief verkeersmanagement door middel van verkeersvoorspellingen op de korte termijn. De kern hiervan is het combineren van real-time ingelezen data uit verschillende bronnen. Hiermee kunnen voorspellingen worden gedaan tot wel 30 minuten vooruit. Doordat OmniTRANS Realtime is gekoppeld aan het verkeersmanagementsysteem MobiMaestro, kunnen scenario's binnen dat systeem ook getriggerd worden op de verwachte verkeerssituatie tot 30 minuten vooruit. Daarnaast is er een koppeling met MELVIN, het Nederlandse systeem voor het melden van wegwerkzaamheden en evenementen. Hierdoor kan MVVS Online automatisch tijdelijke wegafsluitingen meenemen. 

Behalve voorspellend is MVVS Online ook multimodaal. Daarnaast is er informatie over het busverkeer in opgenomen: de actuele posities van bussen inclusief hun vertraging of voorsprong op de dienstregeling worden getoond en geïntegreerd met de (verwachte) verkeersdrukte.

MVVS Offline

MVVS heeft ook een module voor tactische toepassingen. Deze module biedt de mogelijkheid om what-if scenario’s met betrekking tot de aanpassingen aan de infrastructuur of VRI’s uit te voeren. Dat gebeurt met het onderliggende verkeersmodel van MVVS. Daarbij kan gekozen worden voor een gemiddelde werk- en weekenddag afgeleid uit historische data of op basis van een snapshot van de real-time actuele situatie. 

Eerste vuurdoop MVVS

MVVS is eind mei 2022 beschikbaar gesteld aan Groningen Bereikbaar. Een belangrijke eerste vuurdoop voor dit nieuwe multimodale verkeersmodel waren de ingrepen aan het Julianaplein in Groningen. Maar ook tijdens verdere werkzaamheden in Groningen komt MVVS goed van pas.

Inmiddels heeft de verkeerscentrale in Groningen MVVS gebruikt voor het informeren van individuele weggebruikers over de beste routekeuze via een speciale WhatsApp-service. Daarnaast wordt MVVS door de ov-verkeerscentrale gebruikt om busvertragingen te monitoren en in te grijpen indien nodig.

Lees meer over MVVS in dit NM Magazine-artikel

Opdrachtgever: Groningen Bereikbaar
Jaar: 2021 - heden

Proactief verkeersmanagement op basis van realtime data

De basis van MVVS is OmniTRANS Realtime, onze oplossing voor proactief verkeersmanagement op basis van realtime data.

Lees meer

Oplossing

realtime congestie voorspellen