10 tips om fietsbeleving te verbeteren

Reistijdbeleving speelt een belangrijke rol bij de keuze voor een fietsroute. Aantrekkelijke routes worden als korter ervaren, waardoor de reistijdbeleving van fietsers, door fietsroutes bewust langs een aangename omgeving te leiden, aanmerkelijk kan worden bekort. Inzetten op veraangenaming van de fietsroutes als strategie, zou dus een aanmerkelijke winst kunnen opleveren in de reistijdbeleving van fietsers en daarmee het gebruik van de fiets kunnen bevorderen.

Beleving fiets

Aantrekkelijkheid van fietsroutes

Bij het ontwerpen en inrichten van de fietsinfrastructuur is het belangrijk om de aantrekkelijkheid van een fietsroute als volwaardig ontwerpprincipe mee te nemen in het ontwerp en bij de inrichting. Lees hier bijvoorbeeld meer over de belangrijkste eisen voor een fietsvriendelijke infrastructuur.

Maar fietsbeleving verschilt per type fietser: de gemiddelde fietser bestaat niet. Elke groep heeft andere wensen en eisen. Zorg er als gemeente voor om verschillende typen fietsverbindingen te faciliteren, zodat iedereen zich welkom voelt en met een positief gevoel op de fiets stapt. In het algemeen vinden fietsers een route prettiger als ze door een groene omgeving fietsen en niet gehinderd worden door ander verkeer.

Om meer inzicht te krijgen in de reistijdbeleving van fietsers, en de relatie met de aantrekkelijkheid van een route en het verplaatsingsgedrag, hebben Goudappel, de NS, de ThuisraadRO en de Universiteit van Amsterdam hier in 2018 onderzoek naar gedaan. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste fietsers kiezen voor de aantrekkelijkste routes. Reistijden doen er, tot op zekere hoogte, veel minder toe. Bekijk hier het onderzoeksverslag.

Fietsbelevingschecklist

Met deze tien punten kunt u de fietsbeleving in uw gemeente verbeteren:

  1. Aanwezigheid van een groene omgeving: weilanden, parkeren, bossen;
  2. Aanwezigheid van terrasjes;
  3. Voorziening specifiek voor de fiets, bijvoorbeeld de fietsstraat, of een rood fietspad;
  4. Routes door de buitenwijk van de stad;
  5. Aanwezigheid van herkenningspunten;
  6. Geen hoogbouw en industrie;
  7. Geen scooters;
  8. Geen tunnels;
  9. Geen geparkeerde fietsen en auto’s;
  10. Geen gemengd verkeer.

Benieuwd wat Goudappel nog meer te bieden heeft op het gebied van belevingsonderzoek? Lees hier verder over de mogelijkheden

Voldoet uw gemeente al aan de wensen van de fietser?

Ga met ons gesprek over de mogelijkheden de fietsbeleving in uw gemeente te verbeteren.

Neem contact op