De drie modules van OmniTRANS Realtime

OmniTRANS Realtime zorgt voor betere bereikbaarheid en verduurzaming van mobiliteit door proactief verkeersmanagement. Hier kunnen drie opbouwende modules voor worden ingezet.

Module 1: De actuele verkeerssituatie

Module 1 levert inzicht in de actuele verkeerssituatie voor een geografisch beperkt gebied, bijvoorbeeld een gemeente, regio of provincie. Deze module biedt dus wel de verrijkte inzichten gebaseerd op de uitgebreide dataset, maar doet nog geen voorspellingen. Het inzicht komt als volgt tot stand:

  • De eerste stap bestaat uit het ophalen van realtime data uit VRI-lussen op kruispunten, (rijks)wegen, floating car data (FCD), brugopeningen en informatie op matrixborden langs en boven de weg. Connected automated voertuigen zijn o.b.v. van hun posities en snelheden in de toekomst ook een databron
  • In de tweede stap worden deze data gecontroleerd en op één netwerk geprojecteerd. Wanneer meerdere databronnen voorhanden zijn voor één locatie, worden de data op een slimme manier gecombineerd. Omdat we werken met berekeningen per minuut, aggregeren we de data ook naar minuutniveau.
  • In de derde stap brengen we alle real time data naar een “common operational picture” van de actuele situatie. Ook voor niet-bemeten wegvakken door die te berekenen met een verkeersmodel. Daarmee bieden we per wegvak niet alleen een snelheid en intensiteit, maar ook onderliggende informatie van verkeerspatronen, routes en reistijden.

Module 2: De actuele verkeerssituatie gecombineerd met voorspellingen

Module 2 geeft inzicht in de actuele verkeerssituatie én doet voorspellingen tot een uur vooruit. Deze module gaat verder op de resultaten van module 1 en is dus een uitbreiding van de vorige module. Ook hier worden realtime data van verschillende bronnen binnengehaald, opgeschoond, gecombineerd en geaggregeerd tot betrouwbare data. Ook het toevoegen van het verkeersmodel voor het creëren van het huidige verkeersbeeld is onderdeel van module 2. Module 2 is op de volgende punten een uitbreiding van module 1:

  • In de data wordt ook naar trends gezocht. Stijgt het aantal auto’s de afgelopen minuten of daalt de intensiteit juist? En hoe verwachten we dat dit doorzet naar de toekomst? De antwoorden op deze vragen worden gecombineerd met het huidige verkeersbeeld, en met behulp van het verkeersmodel wordt het effect hiervan voor de komende periode berekend. Behalve een verkeersbeeld voor nu, kan hiermee dus ook in de toekomst gekeken worden.
  • Dit geeft een breed scala aan mogelijkheden. Naast effecten in intensiteiten en snelheden geven zogenaamde “virtual patrols” inzicht in de verkeerssituatie. Doordat deze methode eventuele opstoppingen die over een aantal minuten opgelost zijn of juist beginnen, opspoort, is de berekening van reistijden en routekeuze veel nauwkeuriger. Ook is incidentdetectie hiermee mogelijk en vormt dit een interessant extra kenmerk van OmniTRANS Realtime.

In de nabije toekomst bieden we module 3 aan: behalve het geven van inzichten in actuele verkeerssituaties en voorspellingen, geeft deze module de mogelijkheid alternatieve scenario’s door te rekenen en die met elkaar te vergelijken op KPI’s. Daarmee biedt module 3 de mogelijkheid scenario’s onderling af te wegen om het optimale verkeersscenario voor dat moment te kiezen.

De eerste stap voor module 3 hebben we inmiddels gezet door OmniTRANS Realtime te koppelen aan het verkeersmanagementsysteem MobiMaestro van Technolution.

Bekijk ook de veelgestelde vragen over OmniTRANS Realtime.

Meer weten?

Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden van OmniTRANS Realtime, en de oplossingen die wij bieden voor uw specifieke mobiliteitsvraagstuk.

Neem contact op