In het verkeer moeten telkens keuzes gemaakt worden wie wanneer van welk deel van de weg gebruik mag maken. Soms zijn de keuzes tegenstrijdig en moet de ruimte verdeeld worden. Hoe doe je dat het meest effectief en efficiënt? Hoe zorgen we er samen voor dat de stad leefbaar blijft?

Door de komst van nieuwe, open databronnen hebben we een breder inzicht in mobiliteitspatronen. Hierdoor kunnen we een gedegen en onderbouwd antwoord geven op mobiliteitsvragen. Daarbij is nog veel gebied te ontginnen, want wat kunnen we bijvoorbeeld uit de meetdata afleiden? Hoe kunnen we nieuwe, open data inzetten in projecten? Het is mijn passie om mobiliteitspuzzels op te lossen. Dit vraagt vaak om innovatieve oplossingen en daar ben ik op mijn best.

Ik heb civiele techniek gestudeerd aan de Universiteit Twente. Sinds 2009 ben ik als adviseur verkeersmanagement in dienst bij Goudappel. Ik heb allerlei projecten gedaan op het gebied van dynamische verkeersmodellen (VISSIM), (big)data-analyses en grote onderzoeksprojecten. Samen met collega’s werk ik dagelijks aan heel verschillende projecten en producten om onze klanten van de goede adviezen te voorzien. De variëteit van vraagstukken houdt het werk elke dag uitdagend.

Benieuwd wat ik voor u kan betekenen?

Neem contact op met Lieuwe