Verkeersmodellen zijn een nuttig hulpmiddel om een inschatting te maken van de te verwachten mobiliteitseffecten van infrastructurele, ruimtelijke en beleidsmatige maatregelen en ontwikkelingen.

Na mijn opleiding bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven ben ik gepromoveerd aan de Radboud Universiteit op een onderzoek naar de optimale afstemming tussen openbaar vervoer-netwerken en ruimtelijke patronen. Tijdens dit onderzoek groeide mijn ambitie om bij te dragen aan de ontwikkeling van een duurzaam mobiliteitssysteem voor de toekomst.

Mijn technische en theoretische achtergrond zet ik nu in als adviseur verkeersprognoses bij Goudappel voor de ontwikkeling en toepassing van strategische verkeersmodellen. Hierbij zoek ik steeds de balans tussen inventieve en creatieve oplossingen enerzijds, en resultaatgerichte en praktische toepasbaarheid anderzijds. Ik vind het belangrijk om onafhankelijk en onbevooroordeeld advies te geven op basis van modelresultaten, waarbij kwaliteit en betrouwbaarheid voor mij belangrijke kernwaarden zijn.

Benieuwd wat ik voor u kan betekenen?

Neem contact op met Kasper