Venster op Gelderland: mobiliteitsbeleid in beeld

Project

NVP Gelderland

De provincie Gelderland zet meerdere programma’s tegelijkertijd in om mobiliteit binnen de provincie te beïnvloeden. Om de effecten daarvan te meten, maakt de provincie gebruik van het Nederlands Verplaatsingspanel.

Kostenefficiënt meten en gemakkelijk vergelijken

Om de effecten van beleid te onderbouwen wordt traditioneel veel ad hoc onderzoek gedaan. Dat is niet altijd optimaal voor de vergelijkbaarheid tussen onderzoeken, de kostenefficiëntie ervan, en de actuele beschikbaarheid van data.

De provincie heeft daarom de stap gezet om data te gebruiken uit het Nederlands Verplaatsingspanel (NVP). Het NVP biedt namelijk een oplossing voor het kostenefficiënt meten en evalueren van verschillende programma’s tegelijkertijd. Daarbij zorgt het gebruik van één databron voor uniformiteit in het monitoren en evalueren van verschillende programma’s, waarna een eenduidiger oordeel kan worden geveld, en programma’s onderling gemakkelijker kunnen worden vergeleken.

Venster op Gelderland: toegankelijk en overzichtelijk dashboard

Het dashboard “Venster op Gelderland” is in ontwikkeling en biedt op dit moment de volgende inzichten:   

  • De ontwikkeling van de modal split op basis van ritten, kilometers en reistijd (Modal Split)
  • Ritlengteverdeling per modaliteit (Ritlengte)
  • Rittenkilometers en reistijd per motief (Motief)
  • Modal split van de herkomst van ritten naar en in de provincie op PC4 niveau (Herkomst)
  • Modal split, reistijden en afstanden van herkomst en bestemmingen op PC4 niveau (Afstand)
Venster op Gelderland dashboard.png

Dashboard Venster op Gelderland

Opdrachtgever: Provincie Gelderland
Jaar: 2020 - heden