Hoe Schiedam haar duurzame mobiliteitsbeleid monitort met het NVP

Project

Schiedam NVP

De gemeente Schiedam zet door middel van beleid in op duurzame mobiliteit. Maar hoe weten ze of dit beleid het gewenste effect heeft? Een dashboard met data uit het Nederlands Verplaatsingspanel geeft inzicht.

Modal Split Monitor Schiedam

Om over meerdere jaren te kunnen zien of het gevoerde beleid effect heeft, was Schiedam op zoek naar de juiste informatie. De stad focust zich daarbij op de modal split (de verdeling van reizigers over verschillende vervoerswijzen) in de gemeente. Zo is te zien hoe het gebruik van verschillende vervoersmiddelen zich ontwikkelt. Dit type informatie is alleen bruikbaar wanneer deze betrouwbaar, representatief, consistent en continu is.

Eén dashboard voor het monitoren van duurzame mobiliteit

Het Nederlands Verplaatsingspanel (NVP) blijkt vanwege de continue en consistente verzameling van verplaatsingsgegevens een uiterst geschikte databron. Deze data is verder aangevuld met gegevens uit het eigen panel van Schiedamse inwoners dat de gemeente onderhoudt voor onderzoeksdoeleinden. Voor dat doel zijn deelnemers uit het Schiedam panel eveneens uitgerust met technologie die het mogelijk maakt om verplaatsingen met een smartphone te meten. Beide informatiestromen komen samen in het dashboard Modal Split Monitor Schiedam.

Dit dashboard biedt inzicht in:

  • Achtergrondkenmerken van de deelnemers (Demografie)
  • Modal split op basis van PC4 herkomstgebied (Herkomsten)
  • Reistijden en reisafstanden per PC4 gebied (Afstanden)
  • Modal split per deel van de dag (Periode)
  • Weersgesteldheid tijdens meetperiode (Weer)
  • De verschillen wanneer locaties of tijdsperioden worden vergeleken (Vergelijken)
Schiedam NVP

Het dashboard van de gemeente Schiedam

Aanscherpen van mobiliteitsbeleid met verbeterd inzicht

Dit dashboard biedt de gemeente Schiedam belangrijke inzichten waarmee de gemeente het duurzame mobiliteitsbeleid volgt en inmiddels zelfs verder heeft aangescherpt.

Opdrachtgever: Gemeente Schiedam
Jaar: 2020 - 2023