Monitoring Den Haag

De gemeente Den Haag neemt maatregelen om de leefbaarheid en de bereikbaarheid in Centrum-Noord te verbeteren. Een gedegen en gedragen monitoring hiervan is belangrijk omdat tussentijdse resultaten invloed hebben op de keuze voor maatregelen in een volgende ronde. Daarom neemt Goudappel sinds 2022 de monitoring en evaluatie van het programma op zich, in nauwe samenspraak met betrokken stakeholders.  

Minder doorgaand verkeer en aantrekkelijkere leefomgeving 

Bewoners, ondernemers en organisaties uit Centrum-Noord hebben samen met de gemeente verschillende maatregelen opgesteld. Deze moeten het doorgaande verkeer in Centrum-Noord verminderen, fietsen en lopen stimuleren en daarmee bijdragen aan een aantrekkelijke omgeving waar het prettig wonen, werken en verblijven is. Tegelijk mogen de maatregelen niet ten koste gaan van de economische vitaliteit en de bereikbaarheid van het gebied.  

Een goede monitoring en evaluatie is essentieel 

Sinds 2022 en tot 2027 voeren we de monitoring en evaluatie van het programma jaarlijks uit. Dat is belangrijk omdat resultaten uit de tussentijdse metingen worden gebruikt bij het vaststellen van maatregelen voor volgende fasen. 

Bovendien was het tussentijds meten van effecten een belangrijk element in het samenbrengen van de diverse stakeholders, ieder met hun eigen belangen. Het gezamenlijk opstellen van een maatregelpakket was complex. Sommige stakeholders konden alleen steun geven aan bepaalde maatregelen als deze als pilot werd ingericht en de effecten tussentijds in beeld gebracht worden.   

Een goed begin met een duidelijk meetplan 

Nadat de maatregelen bekend waren, is een meetplan opgesteld. In het meetplan komen doelstellingen, indicatoren en databronnen samen. Het meetplan maakt duidelijk wat we meten, waarom we dit meten, wanneer we meten en hoe we effecten vaststellen.  

De volgende principes zijn belangrijk bij het opstellen van het meetplan:  

  • We kijken naar mobiliteit en daarnaast naar economie en leefbaarheid, zoals het aantal voorzieningen, de omzet van de detailhandel, de aanwezigheid van type verharding en groen en de tevredenheid met de omgeving. Zo hebben we aandacht voor de perspectieven van bewoners, bezoekers en ondernemers.     

  • Er is een goede mix van objectieve en subjectieve data. We gebruiken niet alleen harde feiten over verkeersintensiteiten en m2 groen, maar leggen ook nadruk op o.a. de beleving van bewoners, bezoekers en ondernemers. De maatregelen zijn immers voor hen bedoeld. 

  • We gebruiken zoveel mogelijk data die al beschikbaar is en combineren deze met nieuwe databronnen. Floating Car Data zijn een waardevolle en goedkope aanvulling op verkeerstellingen op straat. Op basis van deze data kunnen we eenvoudig herkomst-bestemmingspatronen analyseren en kunnen we ook voor wegen die we niet op straat meten, de verkeersontwikkeling inschatten.

Samen met bewoners, ondernemers en organisaties 

Belang onderdeel van onze monitoring en evaluatie-aanpak is participatie. We werken in project samen met een groot aantal bewonersorganisaties, ondernemersverenigingen en andere stakeholders. Zij droegen bij aan het opstellen van het meetplan, denken mee bij het interpreteren van de resultaten en adviseren vervolgens over maatregelen voor de volgende fase.

Deze gesprekken voeden wij met data, zodat de discussie kan plaatsvinden op basis van feiten. Op hun beurt voorzien de stakeholders ons van lokale kennis en helpen ze bij het interpreteren van veranderingen. Dit proces geeft legitimiteit aan de resultaten en stimuleert het samen leren en bouwen aan een aantrekkelijk en leefbaar Centrum-Noord.

Lees ook ons ETC-paper over dit project

Opdrachtgever: gemeente Den Haag
Jaar: 2022 – 2027 

Ook aan de slag met een betrouwbaar en gedragen meetplan?

Met onze aanpak krijgt u grip op mobiliteitsbeleid en de effecten van maatregelen.

Lees meer

Oplossing

datagedreven mobiliteitsbeleid