Retail- en centrumontwikkeling

Retail centrumontwikkeling

In veel Nederlandse (centrum)gebieden is een transitie gaande. De winkelfunctie neemt op veel plekken af en de centra krijgen een steeds breder bezoek- en verblijfdoel. Binnen de schaarse ruimte is het altijd een afweging tussen verkeersruimte en verblijfsruimte. Vooral de positie van de auto staat vaak ter discussie. Onze specialisten op het gebied van retail- en centrumontwikkeling richten zich op de economische vitaliteit van winkel- en centrumgebieden. Wat is een passend detailhandelsbeleid? En vooral, welke impact hebben mobiliteitskeuzes op het economisch functioneren van onze prachtige stads- en dorpskernen?

Economische effecten van verkeersmaatregelen

Uit onderzoek en ervaringen weten wij dat een wijziging in bereikbaarheid gevolgen heeft voor het verblijfsklimaat, maar niet altijd hoeft te leiden tot omzetdaling voor de aanwezige retailers. Wij kunnen gericht inzicht bieden in verwachte economische effecten als gevolg van verkeersmaatregelen, zoals het autoluw maken van straten, het invoeren van eenrichtingsverkeer, een nieuw circulatieplan of het opheffen van parkeerplaatsen. Dit kan Goudappel zowel kwalitatief doen voor specifieke straten, met bijvoorbeeld belevingsonderzoek, als kwantitatief op basis van een uitgebreid ontwikkeld Koopstromenmodel. Dit is een model waarin de aantrekkingskracht van winkelcentra wordt gecombineerd met bereikbaarheid. Door het analyseren van veranderingen in bereikbaarheid en reistijden laten wij zien welke omzeteffecten voor welke type winkels verwacht kunnen worden. Daarbij nemen wij dus ook mee of een deel van de klanten inderdaad naar concurrerende winkelgebieden zal verdwijnen. Ideaal om te onderbouwen of verkeersmaatregelen ook vanuit economisch perspectief gewenst zijn.

Inzicht in de omzeteffecten van verkeersingrepen

Maak onderbouwde én gedragen keuzes voor groene, leefbare en vitale winkelgebieden met het Koopstromenmodel.

Bekijk hoe

Oplossing

Koopstromenmodel

Verkeerskundige effecten van retailontwikkelingen

De Nederlandse retail is volop in ontwikkeling en op veel plekken leidt dit tot wijzigingen in de verkeerssituatie. Zo vraagt de realisatie van grote concepten als bouwmarkten, meubelzaken of transformatie van winkelcentra om een analyse van de verwachte verkeersvraag en behoefte aan parkeerlocaties voor fiets en auto. Een goed doordacht mobiliteitsplan met bijbehorende onderbouwing is hiervoor een vereiste. Een vraag die bijvoorbeeld beantwoord dient te worden is: “Hoeveel parkeerplekken zijn er nodig en is het gewenst daar laadplekken bij te realiseren?” Een goed plan vraagt om een integrale benadering van alle verkeerskundige stromen: werknemers, bezoekers en logistiek.

Bij elke retailontwikkeling schetsen wij integraal de verkeerskundige effecten: inzicht in (fiets)parkeren, verkeersstromen, logistieke oplossingen en voetgangersstromen.

Inzicht in het toekomstperspectief van uw winkelgebied

Met de Vitaliteitsbenchmark Centrumgebieden geven we op basis van 20 indicatoren inzicht in de vitaliteit van centrumgebieden.

Lees meer

Oplossing

Vitaliteitsbenchmark.png

Wat we voor u kunnen betekenen

 • Koopstromenonderzoek

  Inzicht in omzetveranderingen als gevolg van wijzigingen in de bereikbaarheid van winkelgebieden.

  /nl/expertises/gebieds-en-locatieontwikkeling/retail-en-centrumontwikkeling/koo…
 • Toetsing aan ladder voor duurzame verstedelijking

  Verplicht bij een wijziging van het bestemmingsplan ten behoeve van de ontwikkeling van retail, horeca en andere economische functies.

  /nl/expertises/gebieds-en-locatieontwikkeling/retail-en-centrumontwikkeling/lad…
 • Vestigingsplaatsonderzoeken

  Inzicht in geschikte locaties voor winkels of ondernemingen op basis van data en consumentenbehoeften.

  /nl/expertises/gebieds-en-locatieontwikkeling/retail-en-centrumontwikkeling/ves…
 • Winkelleegstand aanpakken

  Winkelleegstand aanpakken kan alleen met onderbouwd inzicht in mobiliteit.

  /nl/expertises/gebieds-en-locatieontwikkeling/retail-en-centrumontwikkeling/win…

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

Ga met ons in gesprek over uw vraagstukken op het gebied van retail- en centrumontwikkeling.

Neem contact op met Tim