Vestigingsplaatsonderzoeken

Een belangrijk onderdeel van een aantrekkelijke leefomgeving zijn vitale (centrum)gebieden met een voorzieningenaanbod dat aansluit bij de omgeving. Maar wat is een geschikte locatie om een winkel of onderneming te vestigen? Dat maken we inzichtelijk met vestigingsplaatsonderzoeken.

Vestigingsplaatsonderzoek

Inzicht in de omzetpotentie van een locatie met een vestigingsplaatsonderzoek

Een vestigingsplaatsonderzoek (VPO) is een uitvoerige haalbaarheidsanalyse van uw locatie, directe omgeving en verzorgingsgebied van waaruit u als ondernemer wilt gaan ondernemen. Wat is uw verzorgingsgebied en welke demografische kenmerken heeft het? Waar komen uw klanten vandaan? Welke concurrenten heeft u? Hoeveel wordt in uw branche besteed en hoeveel gaan consumenten en bezoekers bij u besteden? Het zijn allemaal vragen die met een vestigingsplaatsonderzoek beantwoord worden en waarmee u goed voorbereid de onderneming start.

Een VPO geeft inzicht in de marktpotentie van uw onderneming op een bepaalde vestigingslocatie en is daarmee zowel geschikt voor startende ondernemers als bestaande ondernemers die een nieuwe locatie willen openen. Het maakt daarbij niet uit of u franchiser bent en in welke branche u actief bent. Van supermarkt tot innovatief horecaconcept. En van kledingwinkel tot de snackbar op de hoek.

Inzicht in uw verzorgingsgebied met koopstromen

Uniek aan onze vestigingsplaatsonderzoeken is dat we uw verzorgingsgebied exact kunnen berekenen op basis van het door ons ontwikkelde Koopstromenmodel.

Ontdek hoe

Oplossing

Koopstromenmodel

Onze aanpak

Iedere vestigingsplaatsonderzoek start met het in kaart brengen van uw wensen als ondernemer. Een VPO kan de onderbouwing zijn richting een financier. Ook is een VPO van belang om inzicht te krijgen of er wel voldoende bestedingen zijn in het verzorgingsgebied, of te veel concurrentie. Ook het vergelijken van meerdere locaties behoort tot de mogelijkheden.

Bij het opzetten van een VPO houden we daarnaast rekening met het concept van uw onderneming. Denk bijvoorbeeld aan het verschil in marktpotentie tussen een klassieke supermarkt en een supermarkt waarin meerdere afhaalconcepten gevestigd zijn. Actuele marktontwikkelingen en trends nemen we mee in onze analyse. Voor het uitvoeren van een VPO maken we gebruik van betrouwbare en onafhankelijke databronnen over het bestaande aanbod en demografische kenmerken bij een bepaalde locatie. Wij maken gebruik van de databestanden die als basis fungeren voor onze Vitaliteitsbenchmark Centrumgebieden.

VPO

Visualisatie van een verzorgingsgebied

Verzorgingsgebied op basis van koopstromen

Uniek aan onze aanpak is dat we gebruik maken van onze jarenlange expertise op het gebied van mobiliteit. Zo bepalen we het verzorgingsgebied op basis van het door ons ontwikkelde Koopstromenmodel, waarin we de aantrekkingskracht van winkelcentra combineren met bereikbaarheid. We gaan dus uit van de daadwerkelijke aantrekkingskracht en vitaliteit van een winkelgebied. Voor elk verzorgingsgebied hebben wij alle relevante informatie op een rij.

Daarnaast maken we gebruik van betrouwbare databronnen over de verkeersintensiteiten van fietsers, auto’s en passanten. Op deze manier maken we inzichtelijk hoeveel personen uw locatie passeren, en hoe groot de kans dat zijn uw bedrijf gaan bezoeken. Ook kunt u voor (vervolg)opgaves op bijvoorbeeld het gebied van parkeren bij ons terecht.

VPO 2

In onze vestigingsplaatsonderzoeken maken we gebruik van databronnen over de verkeersintensiteiten van fietsers, auto's en passanten

Onderbouwde marktpotentie

Het resultaat van een vestigingsplaatsonderzoek is een uitgebreide analyse van uw toekomstige winkellocatie of horecagelegenheid en de te behalen omzet binnen uw branche en marktgebied. Deze analyse presenteren we in één overzichtelijke factsheet.

De inzichten uit een VPO dienen vervolgens als basis voor uw ondernemingsplan en/of als onderbouwing naar een financier en geven zowel u als uw stakeholders de ruimte en het vertrouwen om te ondernemen. Blijkt dat een locatie juist minder marktpotentie biedt dan gedacht? Dan is een VPO een goed argument om te kiezen voor een andere locatie of om de investering te heroverwegen.

Meer weten over vestigingsplaatsonderzoeken?

Wij geven u graag inzicht in de marktpotentie van een bepaalde locatie voor uw onderneming.

Neem contact op met Tim