Karin de Regt

Karin de Regt

adviseur parkeren, retail & centrumontwikkeling

Als adviseur parkeren, retail en centrumontwikkeling houd ik mij bezig met een grote diversiteit aan projecten. Op het gebied van retail en centrumontwikkeling bevinden de leukste projecten voor mij zich op het snijvlak tussen economie, detailhandel en mobiliteit.

Zo breng ik bijvoorbeeld de vitaliteit van centrumgebieden integraal in kaart. Daarnaast onderzoek ik samen met gemeenten en projectontwikkelaars passende parkeeroplossingen voor ruimtelijke ontwikkeling en vertaal ik geanalyseerde parkeersituaties naar oplossende maatregelen.

Mijn kracht ligt in het vertalen van data en feiten naar bruikbare informatie. Hierbij ga ik accuraat en doelgericht te werk. Bij ieder project neem ik hiervoor de specifieke situatie in beschouwing, geen enkel vraagstuk is immers exact hetzelfde. Ieder project kent unieke uitdagingen en daarom ga ik graag samen met opdrachtgevers en collega’s op zoek naar oplossingen die mogelijk én passend zijn. Samenwerken is voor mij dan ook een belangrijk onderdeel in mijn werk. Soms is dat nodig om ontbrekende kennis of vaardigheden aan te vullen maar meestal is samenwerken essentieel om te komen tot passende oplossingen voor ieder vraagstuk. Heldere en transparantie communicatie is daarbij voor mij van groot belang.

Ik krijg energie van het leveren van een positieve bijdrage aan een project. Of het nu een onderzoek naar het functioneren van centrumgebieden op verschillende aspecten op het gebied van retail is, of het in kaart brengen van de effecten van de inzet van deelmobiliteit bij een (gebieds)ontwikkeling. Binnen Goudappel is veel specialistische kennis aanwezig is en onze kracht ligt in het combineren van deze kennis op de juiste momenten en manieren. Zo kunnen wij op vrijwel ieder mobiliteitsvraagstuk een antwoord bieden

Benieuwd wat ik voor u kan betekenen?

Neem contact op met Karin