Goudappel sluit zich aan bij kennisplatform DNWS

Nieuws

9 februari 2023

Centrum Tilburg

Effectief werken aan toekomstbestendige centrumgebieden, dat vraagt om betere samenwerking tussen gemeenten, kennisorganisaties, vastgoedeigenaren en ondernemersverenigingen. Vanuit die overtuiging is in 2015 kennis- en netwerkplatform Stichting De Nieuwe Winkelstraat (DNWS) ontstaan. Vanuit dezelfde overtuiging, hebben we ons als kennispartner bij dit platform aangesloten.

Over DNWS

Naast gemeenten, kennisorganisaties, vastgoedeigenaren en ondernemersverenigingen zijn ook centrumgebieden en onderwijsinstellingen bij DNWS aangesloten. DNWS agendeert diverse, voor centrumgebieden actuele thema’s, zoals de waarde van ontmoeten en beleven, bereikbaarheid, fietsparkeren, transformatie, nut en noodzaak van (mobiliteits)data, samenwerking etc. Over deze thema’s organiseert DNWS kennissessies en congressen, ze delen kennis, doen gezamenlijk onderzoek en bieden deelnemers een groot netwerk.  

Kennispartnerschap

Het samenbrengen en delen van kennis en ervaring, het doen van onderzoek, het organiseren van samenwerking en het agenderen van actuele thema’s zien wij net als DNWS als waardevolle elementen om centrumgebieden vooruit te brengen. In ons werk helpen we onze klanten en relaties bij, vaak complexe, transformaties in centrumgebieden. Bijvoorbeeld door het in beeld brengen van de economische vitaliteit van een centrumgebied met de Vitaliteitsbenchmark Centrumgebieden, de effecten van beoogde transformaties op mobiliteit en bereikbaarheid, of door met vestigingsplaatsonderzoeken de juiste locatie voor de juiste ondernemer te vinden.

Het kennispartnerschap van DNWS vullen we als volgt in: we leveren inhoudelijke bijdragen aan blogs, nieuwsbrieven, kennis- en netwerksessies en congressen. Ook zoeken we actief naar samenwerking om zo onze kennis, data en expertise op het snijvlak van mobiliteit en ruimte, parkeren, retail en locatieontwikkeling, te delen met alle bij DNWS aangesloten partners. Alles met als doel: de verdere ontwikkeling van de kwaliteit van centrumgebieden.  

Kijk voor meer informatie op de website van DNWS