Hoe vitaal zijn de Overijsselse centrumgebieden?

Project

Overijssel

De provincie Overijssel werkt samen met de verschillende gemeenten in de provincie aan toekomstbestendige centrumgebieden. Om inzicht te geven in de effecten van deze acties, hebben we dit jaar voor de tweede keer de vitaliteit van de Overijsselse centrumgebieden in kaart gebracht.

Vitaliteitsbenchmark Centrumgebieden

Met de landelijke Vitaliteitsbenchmark Centrumgebieden brengen we iedere twee jaar de aantrekkelijkheid en het toekomstperspectief van de 100 grootste centrumgebieden in Nederland integraal in beeld. Deze benchmark vormt vervolgens de basis voor nadere analyses zoals die in Overijssel.

Klik hier om direct de rapportage te bekijken

Vitaliteit Overijsselse centrumgebieden

Voor alle 39 centrumgebieden in Overijssel is de vitaliteit gemeten op basis van 24 objectief gemeten indicatoren. Hiermee wordt het mogelijk om de verschillende centrumgebieden met elkaar te vergelijken én om in te zoomen op individuele centrumgebieden. Voor ieder centrumgebied is dan ook een factsheet uitgewerkt met de belangrijkste bevindingen.

Bekijk de factsheets per centrumgebied hier
Indicatoren VB Overijssel

De 24 indicatoren uit de Vitaliteitsbenchmark Centrumgebieden voor Overijssel

Actualisatie van onderzoek uit 2020

De huidige analyse is een actualisatie van het onderzoek dat we in 2020 voor de provincie Overijssel deden. Daardoor is ook inzichtelijk hoe ieder centrumgebied zich heeft ontwikkeld de afgelopen twee jaar en of aanpassingen hebben gezorgd voor verbeteringen.

Resultaten

Relevante trends sinds vorige editie

 • Toename consumentenbestedingen (zowel online als in de winkel)
 • Groei online bestellingen in alle branches
 • Consumenten kiezen bewuster voor aankooplocatie of juist voor totaalbeleving
 • Functiemix verandert (minder winkels, meer horeca, diensten en cultuur)
 • Versnelde bevolkingsgroei
 • Meer aandacht voor duurzame bereikbaarheid (fiets en lopen)
 • Voor kleine kernen blijft boodschappenfunctie de basis

Algemeen beeld Overijssel

 • Gemiddelde bevolkingsgroei van +4% per gemeente (was in 2020 nog -1%)
 • Vergrijzing en besteedbaar inkomen neemt toe
 • Toename diversiteit centra door groter aanbod aan horecafuncties
 • Online gevoeligheid blijft belangrijk aandachtspunt
 • Afname gemiddeld leegstandspercentage van 10% naar 8% (maar onderlinge verschillen zijn groot)

Van alle 39 Overijsselse centrumgebieden, vallen er 9 binnen de categorie 'groot', 11 binnen de categorie 'middelgroot' en 29 binnen de categorie 'klein'. Hieronder per categorie de belangrijkste conclusies. 

Centrumgebieden Overijssel totaal

Alle 39 onderzochte centrumgebieden in Overijssel

Grote centrumgebieden

Conclusies:

 • Positief beeld
 • Uitdagingen blijven vooral op het gebied van demografie
 • Grote verschillen op het gebied van bereikbaarheid

Aanbeveling: heb aandacht voor ruimtelijke kwaliteit

Middelgrote centrumgebieden

Conclusies:

 • Verschillen zijn groot
 • Veel veranderingen op het gebied van demografie
 • Lichte afname voorzieningenaanbod
 • Op veel plekken is ruimtelijke kwaliteit een aandachtspunt
 • Samenwerking is verbeterd

Aanbeveling: heb aandacht voor ruimtelijke kwaliteit

Kleine centrumgebieden

Conclusies:

 • Regionale verschillen zichtbaar (o.a. op gebied van demografie)
 • Leegstand neemt op meeste plekken af
 • Meer samenwerking dan twee jaar geleden

Aanbeveling: verbeter de samenwerking verder

Bekijk de factsheets per centrumgebied

Algemene aanbevelingen

 • Blijf samenwerken aan compacte centra
  • Werk ook samen op het gebied van logistiek
 • Denk aan verschillende belangen en maak onderbouwde keuzes (o.a. op gebied van parkeren)
 • Denk aan klimaatadaptieve centrumontwikkeling
 • Blijf multidisciplinair werken
Bekijk de hele rapportage hier

Opdrachtgever: Provincie Overijssel
Jaar: 2022 - 2023