Mark ten Hoopen_website.png

Mark ten Hoopen

adviseur retail en centrumontwikkeling

Ieder centrumgebied is uniek. Van kleine regionale dorpskernen tot grote binnensteden en alles ertussenin: we komen er voor een bezoek aan het theater, dat ene knusse café of om nieuwe schoenen te kopen. Zo heeft ieder centrumgebied een eigen aantrekkingskracht. Tegelijkertijd staan deze centra voor grote uitdagingen om hun levensvatbaarheid in de toekomst te waarborgen.

Voor mij speelt de échte economie zich af in het centrum en de winkelstraat. Hier ontmoeten we elkaar in de horeca en geven we als consument ons geld uit. Hier bezoeken we culturele en historische plekken en vieren we feest tijdens evenementen. Vanuit mijn achtergrond als sociaal en economisch geograaf is het centrum dan ook de plek waar al deze werelden elkaar ontmoeten.

De opkomst van online winkelen, de impact van de coronacrisis en de stijgende energieprijzen en inflatie hebben de winkelstraat onder druk gezet. Het vinden van de juiste balans tussen woningen, winkels en andere voorzieningen is cruciaal voor de vitaliteit van elk centrumgebied. Als adviseur retail- en centrumontwikkeling werk ik enthousiast samen met mijn collega’s om bij te dragen aan het leefbaar houden van centrumgebieden.

Mijn benadering is zowel strategisch als concreet. Ik ondersteun gemeentes bij het bepalen van een centrumvisie en geef inzicht in de herkomst van omzet in een winkelgebied en het effect van verkeersingrepen hierop. Met behoefteramingen en laddertoetsen voor duurzame verstedelijking, bepalen we of een winkel(gebied) toekomstbestendig kan groeien. Altijd met een brede blik, rekening houdend met bereikbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en het voorzieningenaanbod.

Bij dit alles staat de mens centraal: van inwoner tot bezoeker en van ondernemer tot beleidsmaker. Elke lokale context is anders, dus elke opgave vraagt om maatwerk. Met mijn analytische blik krijg ik complexe vraagstukken goed in beeld en vind ik oplossingen. Binnen Goudappel hoef ik dit nooit alleen te doen, want de rijke kennis van dit bedrijf maakt samenwerken aan het verbeteren van de ruimtelijke omgeving elke dag weer een leuke uitdaging. Vanuit deze gedachte draag ik graag mijn steentje bij aan het toekomstbestendig maken van centrumgebieden.

Benieuwd wat ik voor u kan betekenen?

Neem contact op met Mark