Toetsing aan ladder voor duurzame verstedelijking

Een nieuw kantoorpand, een woningbouwontwikkeling of een winkellocatie. Nieuwe ontwikkelingen dragen pas echt iets bij wanneer er daadwerkelijk behoefte aan is. Daarom is het sinds 2012 verplicht om ontwikkelplannen in bestaand stedelijk gebied te toetsen aan de Ladder voor duurzame verstedelijking. Een tijdrovend proces waar we u graag bij helpen.

ladder duurzame verstedelijking

Ladder voor duurzame verstedelijking

De Ladder voor duurzame verstedelijking heeft zorgvuldig en duurzaam ruimtegebruik als doel. De Ladder is van toepassing op bestemmingsplannen, uitwerkings- en wijzigingsplannen en omgevingsvergunningen. In de Omgevingswet is de Ladder opgenomen als een instructieregel voor het omgevingsplan. Toetsing aan de Ladder voor duurzame verstedelijking is daarmee verplicht voor de ontwikkeling van winkels, kantoren, woningen, bedrijfslocaties en andere stedelijke functies, zoals bijvoorbeeld sportscholen en hotels in bestaand stedelijk gebied.

De methode Ladder voor duurzame verstedelijking bestaat uit het onderbouwd beantwoorden van 5 vragen, in onderstaande volgorde:

  1. Is er sprake van een stedelijke ontwikkeling?
  2. Is de stedelijke ontwikkeling 'nieuw'?
  3. Wat is het ruimtelijk verzorgingsgebied?
  4. Is er behoefte aan de voorgenomen ontwikkeling? Onderdeel van deze vraag is wat de effecten zijn op de bestaande winkelstructuur.
  5. Ligt de ontwikkeling in bestaand stedelijk gebied?

Het antwoord op deze vragen vormt vervolgens de motivatie die gemeenten gebruiken voor stedelijke ontwikkelingsplannen.

Ondersteuning bij toetsing aan de Ladder voor duurzame verstedelijking

Om verrassingen te voorkomen, is het aan te raden toetsing aan de Ladder voor duurzame verstedelijking zo vroeg mogelijk in de planvorming op te nemen. Toetsing is echter een tijdrovend proces dat vraagt om nauwkeurigheid. We helpen u hier graag bij. Recent voerden we bijvoorbeeld laddertoetsen uit voor outletcentra, bouwmarkten, sportscholen, wereldrestaurants, supermarkten en andere commerciële ontwikkelingen.

Voor de onderbouwing van laddertoetsen maken we gebruik van alle expertise die we in huis hebben. Net als bij het uitvoeren van vestigingsplaatsonderzoeken (gericht op de economische haalbaarheid van een locatie) bepalen we het relevante verzorgingsgebied op basis van het door onszelf ontwikkelde koopstromenmodel, dat rekening houdt met drie winkelmotieven: dagelijks, recreatief en doelgericht winkelen. Ook brengen we het bestaande aanbod in een verzorgingsgebied in kaart.  

Inzicht in impact op (winkel)leegstand

Voor winkels en andere commerciële functies maken we gebruik van de omzetkengetallen die we jaarlijks samen met onder andere Retail Insiders en INretail uitbrengen. Zo ontstaat een sterke economische onderbouwing voor de haalbaarheid en effecten van de stedelijke vernieuwing. Hiermee tonen we de impact van de plannen op de (winkel)leegstand aan. Uiteindelijk is het namelijk voor alle betrokken partijen belangrijk dat een plan niet leidt tot een onaanvaardbare winkelleegstand.

Hulp nodig met de ladder voor duurzame verstedelijking?

We helpen u graag bij het onderbouwen van uw ontwikkelplannen.

Neem contact op met Tim