Vitaliteit centrumgebieden in Gelderland in kaart gebracht

Vitaliteit centrumgebieden Gelderland

Centrumgebieden hebben een belangrijke economische en maatschappelijke functie, al staat deze steeds vaker onder druk. Daarom werkt de provincie Gelderland aan toekomstbestendige centrumgebieden (o.a. via het programma Steengoed Benutten). Door middel van de Vitaliteitsbenchmark Centrumgebieden geven we de provincie de essentiƫle inzichten om te bepalen aan welke 'knoppen' er gedraaid kan worden.

Vitaliteitsbenchmark Centrumgebieden

Met de Vitaliteitsbenchmark Centrumgebieden brengen we iedere twee jaar de aantrekkelijkheid en het toekomstperspectief van de 100 grootste centrumgebieden in Nederland integraal in beeld. Deze landelijke benchmark vormt vervolgens de basis voor nadere analyses zoals die in Gelderland.

Direct naar de rapportage voor Gelderland? Klik hier

Vitaliteit Gelderse centrumgebieden

Voor de 86 grootste centrumgebieden in Gelderland is de vitaliteit gemeten op basis van 25 objectief gemeten indicatoren. Zo geven we niet alleen inzicht in ieder centrumgebied, maar is het ook mogelijk om de verschillende centrumgebieden met elkaar te vergelijken. Voor ieder centrumgebied is bovendien een factsheet uitgewerkt met de belangrijkste bevindingen.

Bekijk de factsheets per Gelders centrumgebied hier

Actualisatie van onderzoek uit 2020

De analyse voor Gelderland is een actualisatie van het onderzoek dat we in 2020 voor de provincie deden. Daardoor is goed zichtbaar hoe ieder centrumgebied zich heeft ontwikkeld de afgelopen twee jaar en of aanpassingen hebben gezorgd voor verbeteringen.

Indicatoren VB Overijssel

De 25 indicatoren uit de Vitaliteitsbenchmark Centrumgebieden

Resultaten

Trends

 • Versnelde groei aantal online bestedingen
 • Functiemix verandert
 • Consumenten kiezen bewuster voor aankooplocatie
 • Duurzaamheid en kwaliteit leefomgeving steeds belangrijker
 • Onzekere tijden

Algemeen beeld Gelderland

 • Bevolkingsgroei neemt toe (van 2% naar 6%)
 • Besteedbaar inkomen neemt toe
 • Lichte afname voorzieningenaanbod (daardoor iets minder compacte centra)
 • Afname leegstand (van 10% naar 8%)
 • Sterkere samenwerking (vooral in grotere centra)
Gelderland centrumgebieden totaal

Alle 86 onderzochte centrumgebieden in Gelderland

Van de 86 onderzochte Gelderse centrumgebieden, vallen er 12 binnen de categorie 'groot', 22 binnen de categorie 'middelgroot' en 52 binnen de categorie 'klein'. Hieronder per categorie de belangrijkste conclusies. 

Grote centrumgebieden

Conclusies

 • Hier sterkst verwachte bevolkingsgroei
 • Sterke diversiteit voorzieningenaanbod
 • Aantal centra met hoge leegstand
 • Grote verschillen tussen centra

Aanbeveling: verbeter de veiligheid

Middelgrote centrumgebieden

Conclusies

 • Grootste afname aantal winkels
  • Diversiteit is wel redelijk in stand gebleven
 • Duidelijke verbeterslag door intensievere samenwerking
 • Groei bevolkingsprognoses in sommige gebieden

Aanbeveling: zet in op behoud voorzieningen

Kleine centrumgebieden

Conclusies

 • Stabiele functie
 • Scoren goed op veiligheid
 • Aandachtspunt is de compactheid
 • Minder georganiseerde samenwerking

Aanbeveling: verbeter de samenwerking

Bekijk de factsheets per centrumgebied via deze pagina

Algemene aanbevelingen

 • Blijf samenwerken aan compacte centra
 • Hou centra leefbaar en bereikbaar (met onderbouwde keuzes)
 • Denk aan klimaatadaptieve centrumontwikkeling (meer groen, voorkom geluidsoverlast)
 • Blijf multidisciplinair werken

Bekijk de hele rapportage hier

Opdrachtgever: Provincie Gelderland
Jaar: 2022