Guido Scheerder

Guido Scheerder

adviseur retail & centrumontwikkeling

Van jongs af aan ben ik al gefascineerd door winkels. En dat komt goed van pas in mijn huidige werk. Als adviseur retail en centrumontwikkeling hou ik me namelijk bezig met het vitaal houden van onze winkel- en centrumgebieden.

Dat is per definitie een integrale opgave. Winkel- en centrumgebieden moeten namelijk niet alleen goed bereikbaar zijn (te voet, met de fiets maar ook met de auto en het openbaar vervoer) maar ook een aantrekkelijk voorzieningenaanbod hebben (naast winkels moet er ruimte zijn voor horeca, leisure en diensten). Daarnaast moet er sprake zijn van aantrekkelijke ruimtelijke kwaliteit: het moeten fijne plekken zijn om te verblijven. Dat is altijd maatwerk: een grote binnenstad vraagt bijvoorbeeld om een andere aanpak dan een wijkwinkelcentrum.

Belangrijk bij het realiseren van vitale centrum- en winkelgebieden is ook de aanpak van leegstand, onder andere veroorzaakt doordat we steeds vaker online kopen. Een van de mogelijkheden tot herinvulling is het transformeren van leegstaande winkelpanden tot winkels. Een goede samenwerking tussen ondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeente is hierbij extra belangrijk om de benodigde investeringen mogelijk te maken. Het gaat dus verder dan alleen zorgen voor aantrekkelijke voorzieningen en steeds meer ook om ruimtelijke kwaliteit. Centrum- en winkelgebieden transformeren zo van places to buy naar places to be.

Naast mijn werk als projectmanager heb ik ruime ervaring met procesmanagement bij zowel ruimtelijk-economische als mobiliteits- of herinrichtingsvraagstukken. Ik heb bijvoorbeeld gewerkt aan de verbetering van de bereikbaarheid rondom Schiphol, maar ook aan de herinrichting van wegen tot 30 km/uur. Doordat ik me begeef op het snijvlak van ruimtelijke economie en mobiliteit maak ik goed inzichtelijk wat ingrepen in de bereikbaarheid betekenen voor het functioneren van voorzieningen. Denk aan de economische effecten van het autovrij of -luw maken van gebieden of het aanpassen van parkeertarieven.

Ik ben resultaatgericht en zorg voor een goed onderbouwd en gedragen advies. Werken bij Goudappel betekent voor mij de ruimte krijgen om te doen waar ik goed in ben en wat me energie geeft. Mijn grote kracht is om partijen met elkaar te verbinden en zo samen te werken aan mooie oplossingen en projecten. Bij Goudappel hebben we gelukkig alle kennis en kunde in huis om gebieden aantrekkelijker te maken en voor onderwerpen waar ikzelf geen specialist ben, kan ik altijd terecht bij mijn collega’s.

Benieuwd wat ik voor u kan betekenen?

Neem contact op met Guido