Toetsen verkeersveiligheid

Toetsen verkeersveiligheid

Bij elke locatieontwikkeling is een goede verkeersveiligheid natuurlijk een essentiële randvoorwaarde. Hierbij kan het zowel gaan om de vraag of het ‘nieuwe' verkeer verkeersveilig afgewikkeld kan worden, en gebruik kan maken van bestaande infrastructuur, als om de vraag of het ontwerp van nieuwe wegen of de reconstructie van bestaande wegen wel verkeersveilig is.

Verkeersveiligheid van bestaande infrastructuur

Voor bestaande infrastructuur gaat verkeersveiligheid vaak over het toetsen aan richtlijnen en normen. Hiervoor gebruiken we vaak speciaal ontwikkelde software zoals ‘de Wegenscan’. De Wegenscan bevat hulpmiddelen voor het beoordelen van de wijzigingen in de relatie vorm, functie en gebruik van wegen. Ook kan een ‘human factors-benadering’ door onze gedragspsychologen of verkeersveiligheidsexperts worden toegepast.

Met deze tools brengen we in kaart of richtlijnen wel op een juiste wijze worden toegepast en geven we antwoord op belangrijke vragen. Zijn er omgevingsfactoren die bijdragen aan ongewenst gedrag? Ontbreken er omgevingsfactoren die ongewenst gedrag kunnen tegengaan of gevolgen kunnen afzwakken van toch optredend ongewenst gedrag? Hierbij houden we ook rekening met bijzondere omstandigheden op de weg, want juist dan neemt de kans op fouten immers toe. We beoordelen daarom ook situaties met toegenomen taakeisen, zoals bij nacht, slecht weer of laaghangende zon. En ook voor weggebruikers met een verminderde taakbekwaamheid, bijvoorbeeld bij vermoeidheid, verminderde oriëntatie, middelengebruik of roekeloosheid.

Verkeersveiligheid van nieuwe infrastructuur

Nieuwe, nog niet aanwezige infrastructuur ontwerpen we volgens geldende normen en richtlijnen, met specifieke aandacht voor verkeersveiligheid. Ook voeren wij verkeersveiligheidsaudits uit. Een audit is een gestandaardiseerde methode om tot een onafhankelijk oordeel te komen over de gevolgen van een infrastructureel ontwerp voor de verkeersveiligheid, vóórdat met de uitvoering wordt begonnen. Het ontwerp wordt getoetst op te verwachten verkeersveiligheidseffecten door een onafhankelijke expert. In Nederland is een audit (helaas) niet verplicht. Het is dan ook aan de wegbeheerder of voor een project al dan niet een audit wordt uitgevoerd.

Hoe wij werken

Wij voeren verkeersveiligheidsaudits uit met gecertificeerde verkeersveiligheidsauditors. Een auditor stelt zich op als een onafhankelijke partij, die verder niet eerder is betrokken bij het ontwerp van het betreffende project. Een verkeersveiligheidstoets kan echter ook op ‘collegiale basis’ plaatsvinden. Dat betekent dat we deze toets vanuit onze eigen organisatie uitvoeren. Ook dan is de onafhankelijkheid vanzelfsprekend. Deze aanpak heeft als voordeel dat de drempel om een controle te doen, lager is omdat er bijvoorbeeld minder kosten hoeven te worden gemaakt. Bekijk hier alle auditoren werkzaam bij Goudappel

SWOV (het instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid), is bij het opzetten van onze verkeersveiligheidsaudits nauw betrokken geweest bij het opleiden van auditoren. De opleiding wordt nu verzorgd door DTV Consultants.

Verkeersveiligheidsaanpak met aandacht voor gedrag

Verkeersveiligheid effectief aanpakken en met weinig budget? Met onze aanpak lukt het.

Ontdek onze aanpak

Oplossing

Amsterdam straat

Lees meer over verkeersveiligheid

Meer lezen over wat Goudappel allemaal te bieden heeft op het gebied van verkeersveiligheid?

Neem een kijkje op de themapagina

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

Ga met ons in gesprek over uw vraagstukken op het gebied van verkeersveiligheid.

Neem contact op met Frank