Koopstromenonderzoek

Waar winkelen mensen: online of in een winkelgebied? Hoe waarderen ze die locatie? En hoe reizen ze er heen? Koopstromenonderzoek maakt het inzichtelijk. De afgelopen jaren zijn we betrokken geweest bij verschillende onderzoeken naar koopstromen.

koopstromenonderzoek

Koopstromenonderzoek: inzicht in functioneren retail en winkelgebieden

Koopstromenonderzoek levert data en inzicht in het functioneren van retail en winkelgebieden. In onderzoek naar koopstromen staan de volgende vragen centraal:

 • Waar winkelen inwoners?
 • Hoe reizen inwoners naar een winkelgebied?
 • En hoe ver zijn ze bereid te reizen?
 • Hoe waarderen inwoners het verkooppunt?
 • En wat maakt een locatie aantrekkelijk?
 • Hoeveel aankopen vinden online plaats?

Toepassing van resultaten koopstromenonderzoek

Openbare resultaten van koopstromenonderzoeken helpen gemeenten bij het maken van keuzes: welke winkelgebieden zijn toekomstbestendig? En in welke winkelgebied is actie nodig? De resultaten van koopstromenonderzoek worden dan ook altijd online gedeeld. Bekijk hier het koopstromenonderzoek in Noord-Brabant, Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht en hier het meest recente koopstromenonderzoek in Oost-Nederland.

  Inzicht in de omzeteffecten van verkeersingrepen

  Inzichten uit koopstromenonderzoek gebruiken we in ons Koopstromenmodel, dat inzicht geeft in de omzeteffecten van verkeersingrepen.

  Lees meer

  Oplossing

  Koopstromenmodel

  Hoe wordt koopstromenonderzoek uitgevoerd?

  Koopstromenonderzoek bestaat altijd uit een combinatie van enquêtes en data-analyse:

  • Enquêtering
   Om het koopgedrag en oordeel van consumenten beter te begrijpen, worden enquêtes afgenomen bij een groot deel van de inwoners uit een bepaald gebied. Deze enquêtes brengen de ruimtelijke kooporiëntatie en het kwalitatieve koopgedrag van de bevolking in beeld.
    
  • Combinatie met data
   Na weging worden de enquêteresultaten gecombineerd met algemene bestedingscijfers (bijvoorbeeld die van INretail). Dat maakt het mogelijk om de omvang van bestedingen in gemeenten (winkels en online) in specifieke winkelgebieden in te schatten. Met de aanvulling van toeristische bestedingen ontstaat een compleet beeld van de koopstromen.

  De combinatie van enquêtering en data-analyse zorgt voor beter inzicht in de behoeftes van consumenten ten opzichte van centrumgebieden en helpt bij het vaststellen van trends en ontwikkelingen in retail.

  Onze ervaring met koopstromenonderzoek

  In opdracht van verschillende provincies zijn we de afgelopen jaren betrokken geweest bij koopstromenonderzoek in Nederland. Zo waren we in 2016, 2018 en 2021 projectleider bij het grootste koopstromenonderzoek van Nederland en werkten we in 2023 mee aan het koopstromenonderzoek in Oost-Nederland.

  Hierdoor blijven we betrokken bij het verbeteren van de vitaliteit en toekomstbestendigheid van centrumgebieden. Trends en ontwikkelingen die we zelf constateren, toetsen we aan de resultaten uit koopstromenonderzoek waar we bij betrokken zijn. Zo zien we landelijk dat het verblijfklimaat steeds meer aandacht krijgt. Daarom focussen steeds meer centrumgebieden op de beleving van consumenten.

  Meer dan alleen kwantitatief onderzoek

  Door niet alleen aandacht te besteden aan de kwantitatieve bestedingen van consumenten, maar ook de kwalitatieve beleving en beoordeling, geven we een breed beeld van de behoeften van consumenten. Onze jarenlange expertise op het gebied van mobiliteit biedt hierbij extra kansen.

  Kaart met Koopstromen

  Koopstromenmodel

  Inzichten uit koopstromenonderzoeken verwerken we in het door ons ontwikkelde koopstromenmodel. Hiermee brengen we voor elk winkelgebied in Nederland de verzorgingsgebieden in kaart. Dat doen we voor drie winkelmotieven:

  • Dagelijks winkelen
  • Recreatief winkelen
  • Doelgericht winkelen

   Met het koopstromenmodel bieden we onderbouwd inzicht in omzetveranderingen als gevolg van veranderende bereikbaarheid van winkelgebieden. Naast inzicht in de oorzaken en effecten, adviseren we ook graag over passende oplossingen. In de afbeelding hierboven is het verzorgingsgebied van Amsterdam weergegeven, gebaseerd op het koopstromenmodel. De blauwe gebieden geven weer waar 80% van alle recreatieve uitgaven in het centrum van Amsterdam worden uitgegeven.

   Meer weten over koopstromenonderzoek?

   We adviseren u graag over hoe u de resultaten van koopstromenonderzoek toepast in de praktijk.

   Neem contact op met Karin