Begeleiding Koopstromenonderzoek 2021

Project

Koopstromen

De provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Brabant voeren een koopstromenonderzoek uit om actuele data te verkrijgen over het consumentengedrag en het functioneren van de detailhandel en de horeca. Waar gaan inwoners winkelen en hoe reizen ze naar het winkelgebied? Hoe waarderen ze de aankooplocatie? Hoeveel aankopen vinden online plaats?

Van aanbesteding tot evaluatie

Net als tijdens de vorige edities in 2016 en 2018, leverde Goudappel de projectleider voor dit onderzoek. Onze adviseur Karin de Regt ontzorgde de vier opdrachtgevende provincies door het gehele proces in goede banen te leiden. Van het opzetten van de aanbestedingsprocedure en het selecteren van de onderzoeksbureaus, tot aan de begeleiding van de uitvoering van het KSO 2021, het organiseren van het digitale symposium waar de resultaten werden gepresenteerd, en de evaluatie.

De belangrijkste inzichten

Eind februari 2022 werden de onderzoeksresultaten, gebaseerd op ruim 180.000 enquêtes, gepresenteerd tijdens een online symposium. De belangrijkste inzichten:
• Online winkelen blijft onverminderd populair;
• De grootste binnensteden worden het hardst getroffen, mede veroorzaakt door het wegblijven van (internationale) bezoekers en kantoorpersoneel;
• Er wordt steeds meer doelgericht gewinkeld in bijvoorbeeld bouwmarkten, woonwinkels en tuincentra, veroorzaakt door hoogconjunctuur en de investeringen in eigen- en nieuwe woningen
 
Vanuit mobiliteitsoogpunt zien we dat het gebruik van het openbaar vervoer het afgelopen jaar flink daalde als gevolg van de corona-impact, terwijl fietsen en lopen juist aan terrein won. Ook het gebruik van de auto voor zowel het doen van boodschappen als voor andere aankopen, zoals bijvoorbeeld kleding, blijft onverminderd populair. Alle detailinformatie is beschikbaar op www.kso2021.nl.        

Basis voor advisering en toekomstvisies

De onderzoeksresultaten bieden ten eerste per winkelgebied een gericht inzicht in het consumentengedrag en de daarmee gepaard gaande mobiliteit. De regionale en lokale trends kunnen worden vertaald naar centrumniveau en naar adviezen over bijvoorbeeld het compacter maken van centrumgebieden, het transformeren naar woningen en het bepalen van de gevolgen voor mobiliteit en parkeren. Het staat daarbij vast dat elk centrum om een maatwerkaanpak vraagt. Ten tweede bieden de overkoepelende resultaten inzichten die belangrijk zijn om mee te nemen in onze toekomstvisies op centrumgebieden en winkelgebieden.

Doordat wij het volledige onderzoek hebben begeleid, zijn wij in staat de grote lijnen te zien en kunnen wij gericht adviseren op welke wijze consumentenonderzoek en het functioneren van winkelgebieden het beste in beeld kan worden gebracht.