dashboard A12 slim reizen

Het wordt steeds drukker op de wegen rondom Arnhem. Met name op het traject Arnhem-Duitse grens (A12) loopt het regelmatig vast. Het project A12 Slim Reizen moet daar iets aan doen. Wij ontwikkelden een dashboard om de voortgang van dit programma te monitoren.

Over A12 Slim Reizen

Het programma A12 Slim Reizen is onderdeel van Slim & Schoon Onderweg, het regionale programma voor een schonere en beter bereikbare Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. Binnen het programma A12 Slim Reizen werken het bedrijfsleven, overheden en onderwijsinstellingen uit de A12-regio samen om anders reizen op de A12 te stimuleren.

Zo helpt het programma reizigers en bedrijven om slimme alternatieven te vinden voor hun route op weg naar werk, studie, klanten, winkels en recreatie. Denk aan het promoten van fietsgebruik met fietschallenges, het inzetten van een logistiek makelaar om bevoorrading effici├źnter te plannen en het benaderen van bedrijven via een mobiliteitsmakelaar om verplaatsingsgedrag van werknemers te veranderen.

Wat hebben we gedaan?

Monitoring & evaluatie zijn onmisbaar voor het ontwikkelen en bijsturen van beleid, omdat het inzicht geeft in de effectiviteit van genomen maatregelen. Dat geldt ook voor dit project. Om de situatie op de A12 blijvend te verbeteren is het belangrijk om te voortgang van het programma te monitoren. Daarom hebben we voor het programmateam een dashboard gemaakt waarin de belangrijkste ontwikkelingen binnen het programma A12 Slim Reizen te zien.

Binnen dit dashboard gebruiken we verschillende databronnen en vertalen de data uit deze bronnen naar concrete informatie. Uniek is de verscheidenheid aan bronnen die samen een verhaal vertellen. We richten ons dus niet alleen op belangrijke vervoersstromen in het studiegebied, maar op de gehele voortgang van het project.

Dashboard A12

Impressie van het dashboard dat we maakten voor A12 Slim Reizen

Databronnen in het dashboard

Voorbeelden van databronnen die we in het dashboard gebruiken:

  • bezoekcijfers van websites
  • verkeerstellingen
  • ov-chipkaartdata
  • deelnemers aan fietsacties
  • werkzaamheden van mobiliteitsmakelaars

Tot en met eind 2023 werken we het dashboard maandelijks bij.

Wat levert het op?

Het door ons ontwikkelde dashboard geeft helder inzicht in de voortgang van het project A12 Slim Reizen. De resultaten van de afgelopen vier jaar zijn veelbelovend. Zo werd er meer buiten de spits gereisd, nam het gebruik van de fiets en elektrisch deelvervoer toe en legden bedrijven bijna 1,5 miljoen kilometer minder af om goederen te vervoeren of diensten te leveren. 

Het projectteam gebruikt de inzichten uit het dashboard ook om nieuwe beleidsbeslissingen te maken of huidige maatregelen bij te sturen. Op dit moment werkt het projectteam aan de plannen voor het nieuwe programma, dat zich voornamelijk zal richten op de bewonersaanpak.

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
Jaar: 2021 - heden