Erik Timmermans

Erik Timmermans

adviseur beleids- en gedragsonderzoek

Werken aan een leefbaarder Nederland, dat is waar ik iedere dag mee bezig ben. Als socioloog voer ik vanuit team Beleids- en Gedragsonderzoek namelijk voortdurend uiteenlopende onderzoeken uit. Ik ondersteun opdrachtgevers bij het maken van beslissingen door hen informatie te leveren die voortkomt uit relevante mobiliteitsdata. Data kan ik dus benoemen, verzamelen en omzetten in de informatie die opdrachtgevers nodig hebben voor het vormen van beleid.

Zo werk ik bijvoorbeeld met mystery guests die vermomd als reiziger het openbaar vervoer toetsen of vraag ik ov-reizigers in grootschalige vragenlijstonderzoeken om hun mening. Een ander voorbeeld van mijn werk is het monitoren van beleid, zoals het stimuleren van fietsgebruik onder forenzen. Dit betekent bijvoorbeeld het in kaart brengen van vervoersstromen en weggebruikers vragen naar hun motieven en gedrag.

Juist de maatschappelijke relevantie van mijn werk geeft me energie: ik kan me bezighouden met maatschappelijke vraagstukken en tegelijkertijd veranderingen realiseren die ik als persoon ook waardeer. Ik onderscheid me daarbij doordat ik complexe zaken eenvoudig uit kan leggen en altijd kies voor een pragmatische invalshoek.

Ik ben er trots op om te werken bij Goudappel. Werknemers geven zelf vorm aan het bedrijf en we werken hier vanuit vertrouwen als basis, bijvoorbeeld op het gebied van thuiswerken.

Benieuwd wat ik voor u kan betekenen?

Neem contact op met Erik