Inzicht in effecten snelfietsroutes in Noord-Brabant: bijna 20% van de fietsers komt uit auto of ov

Project

Snelfietsroute Brabant

Sinds 2016 bouwt de provincie Noord-Brabant aan een netwerk van snelfietsroutes: directe, comfortabele fietsverbindingen met weinig obstakels, waarmee je snel op bestemming aankomt. Wat is het effect van deze routes? Wie maken er gebruik van? Dat maken we inzichtelijk met onze zelf ontwikkelde methode.

Wat zijn snelfietsroutes?

Een snelfietsroute is er voor alle fietsers, of je nu op een stadsfiets, e-bike of bakfiets rijdt. Op een snelfietsroute heb je de ruimte, zoveel mogelijk voorrang en weinig hinder van ander verkeer. Om deze reden zijn snelfietsroutes landelijk ook bekend als hoogwaardige fietsroutes, fietssnelwegen of doorfietsroutes. Op dit moment ligt er zo’n 600 km aan snelfietsroute in Nederland, en dat moet 3500 km worden.

Snelfietsroutes in Noord-Brabant

Noord-Brabant wil door middel van snelfietsroutes verbindingen over grotere afstanden mogelijk maken. De Brabantse snelfietsroutes verbinden de belangrijkste Brabantse steden en economische toplocaties, waaronder uiteraard de zeven grote Brabantse steden (Eindhoven, ’s-Hertogenbosch, Tilburg, Breda, Helmond, Oss en Roosendaal). Op dit moment zijn er zeven snelfietsroutes klaar en wordt aan negen nieuwe routes gewerkt. Nog eens minimaal zeven routes gaan de komende twee jaar van start.

Vanzelfsprekend is de provincie benieuwd wat het effect is van deze snelfietsroutes. Dit brengen we in beeld met een standaard methode die we in 2021 ontwikkelden in opdracht van Tour de Force (samenwerkingsverband van overheden, maatschappelijke organisaties en marktpartijen). Met deze methode en het bijbehorende dashboard krijgen provincies op een eenduidige manier inzicht in de effecten van hoogwaardige fietsroutes en kunnen cijfers landelijk vergeleken worden. Inmiddels hebben we met deze methode 28 effectmetingen in 6 provincies uitgevoerd.

Eerste drie snelfietsroutes in Brabant onderzocht

In Noord-Brabant hebben we op deze manier de eerste drie snelfietsroutes volledig gemeten door middel van zowel een 0-meting (voor de aanleg van de routes) als een 1-meting (een jaar nadat de routes in gebruik werden genomen). Het gaat om:

  • F58 Tilburg – Rijen
  • F261 Tilburg – Waalwijk
  • F73 Cuijk – Nijmegen

De resultaten tonen aan dat de Brabantse snelfietsroutes positieve effecten hebben:

  • Minder auto’s op de weg: bijna 20% van de gebruikers reed voorheen dezelfde route met de auto of met het openbaar vervoer
  • Meer fietsen: 35% van de deelnemers zegt nu meer te fietsen dan voor de aanleg van de snelfietsroute
  • Hogere waardering van de routes: zo krijgt de F261 tussen Tilburg en Waalwijk nu een 7.5 (dat was een 5.9)

Belangrijk voor mobiliteitstransitie

Dit project toont aan hoe waardevol het gebruik van een standaard methode is voor het in beeld brengen van effecten van hoogwaardige (snel)fietsroutes. Door middel van 0- en 1-metingen worden effecten zichtbaar en kunnen we deze vergelijken met die van andere routes. Daarnaast bewijst dit project hoe belangrijk hoogwaardige (snel)fietsroutes zijn voor de mobiliteitstransitie. Aantrekkelijke fietsroutes helpen provincies om ander mobiliteitsgedrag zoals vaker fietsen te stimuleren. Werkgevers spelen hierin een belangrijke rol – zij kunnen hun medewerkers aansporen om met het ov, de fiets of lopend naar het werk te komen.

Dankzij de inzet en kennis en kunde van Goudappel weten we inmiddels dat de eerste drie Brabantse snelfietsroutes écht werken. Hun aanpak werkt iedere keer weer, vandaar dat Goudappel de komende jaren onze snelfietsroutes blijft onderzoeken.

Mathijs Ransijn (projectleider snelfietsroutes, Provincie Noord-Brabant)

Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant
Jaar: 2021 – 2025