Hannah van Amelsfort

Hannah van Amelsfort

adviseur beleids- en gedragsonderzoek

We staan als samenleving voor een aantal grote maatschappelijke uitdagingen terwijl gelijktijdig nieuwe trends en technologieën sneller dan ooit tot ontwikkeling komen. Aangezien we historische trends daardoor niet kunnen en willen extrapoleren, wordt het complexer om goede besluiten te nemen.

We hebben nieuwe, snellere en adaptieve besluitvormingsprocessen nodig, die expliciet rekening houden met onzekerheid en meegroeien met kennis en marktontwikkelingen. Ik help hierbij door complexe beslissingen te onderbouwen met data en analyses in processen met verschillende belangen en partijen.

Ik richt me daarbij op de ontwikkeling en toepassing van onder andere datagedreven beleidsvorming, scenario planning, structured decision making, gedragsonderzoek, en nieuwe analysemethodieken. Niet alleen voor het maken van nieuw beleid, maar ook voor de evaluatie en monitoring van bestaand beleid en pilots.

Een van mijn passies daarbij is het ontwerpen van prijsbeleid. Hierbij gebruik ik de vele internationale, praktische- en onderzoekservaring die ik heb opgedaan na mijn promotieonderzoek aan de Technische Universiteit Delft. Ook heb ik 11 jaar in Zweden gewoond en gewerkt, ervaringen daarvan komen nog die iedere dag van pas. Mijn sterk analytische achtergrond en gevoel voor bestuurlijke processen maken dat ik de vragen van beleidsmakers vertaal naar heldere analyses en de resultaten van deze analyses weer vertaal naar beleidsperspectief en handelingsperspectief.

Door mijn ervaringen in Azië en Noord-Amerika, heb ik ook gezien hoe belangrijk mobiliteit is voor toegang tot ontplooiingsmogelijkheden voor verschillende groepen mensen. We kunnen het mobiliteitssysteem niet inrichten voor de gemiddelde Nederlander. Daarom moeten we inzichtelijk maken wat de gevolgen van beleidsalternatieven op de intersectionaliteit van ongelijkheid zijn. Dat is een van de ontwikkelingen waar ik graag aan bijdraag.

Benieuwd wat ik voor u kan betekenen?

Neem contact op met Hannah