City Data Specificatie-Mobiliteit (CDS-M): beleidsvragen beantwoorden met veilige data-uitwisseling

Op steeds meer plekken wordt ingezet op deelmobiliteit als duurzaam alternatief voor traditionele vervoersvormen. Meer deelmobiliteit betekent ook meer data over het gebruik ervan. Dat is enorm waardevol omdat beleid zo gemaakt kan worden op basis van werkelijk gebruik in plaats van aannames. Maar het delen van data brengt ook risico's met zich mee op het gebied van privacy en cyber security. Daarom is de City Data Specificatie-Mobiliteit (CDS-M) ontwikkeld, een standaard methodiek voor veilige data-uitwisseling tussen deelvervoerders en steden. We helpen u graag bij het in de praktijk brengen van deze methodiek.

CDS-M

Veilige methodiek voor data-uitwisseling

CDS-M is ontwikkeld door de gemeente Amsterdam, Utrecht, Groningen, Eindhoven en Rotterdam en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en door middel van pilots aangescherpt. Het uiteindelijke resultaat is een standaard methodiek voor veilige uitwisseling van (deel)mobiliteitsdata.

De belangrijkste voordelen van CDS-M:

 • CDS-M geeft meer inzicht in het gebruik van (deel)mobiliteit en de effecten daarvan in de openbare ruimte, zoals bereikbaarheid en leefbaarheid
 • CDS-M is daarmee een geschikt middel voor het ontwikkelen, bijsturen en verbeteren van beleid
 • CDS-M draagt bij aan een optimaal gebruik van de openbare ruimte, omdat het het mogelijk maakt om verkeersstromen dynamisch te sturen 
 • CDS-M maakt ook de uitwisseling data-inzichten tussen overheden onderling makkelijker. Hiermee kan over gemeentegrenzen heen geleerd worden van o.a. pilots
 • CDS-M maakt duidelijk hoe data AVG-proof verwerkt kunnen worden
 • CDS-M heeft de potentie bij te dragen aan het eenvoudiger uitrollen van mobiliteitsdiensten in verschillende gebieden

Werken met CDS-M is meer dan het volgen van een methodiek. Het vraagt om kennis over:

 1. Juridische aspecten: alle deelmobiliteitsdata worden beschouwd als persoonsdata en moeten dus worden verwerkt volgens de AVG. Dat vraagt om kennis en afspraken over dataverwerking.
 2. Beschikbaarheid van data: verschillende data beantwoorden verschillende beleidsvragen. Het is dus belangrijk goed na te denken over de meest geschikte (en beschikbare) databronnen.
 3. Interpreteren van data: wanneer duidelijk is welke data uitgewisseld moeten worden, moet goed nagedacht worden over de juiste KPI's en welke standaarden gebruikt worden.

Bij Goudappel hebben we zowel juristen, mobiliteitsexperts en data-analisten in huis die u graag helpen bij het hele proces.

Aan de slag met het CDS-M stappenplan

De werkwijze van CDS-M is vastgelegd in een 7-stappenplan en beschrijft welke stappen door wie worden ondernomen. De methodiek bestaat uit de volgende 7 stappen:

 1. Definieer het probleem
 2. Selecteer de use case
 3. Privacy assessment
 4. Security assessment
 5. Juridische afspraken
 6. Data-uitwisseling
 7. Data-analyse en evaluatie
Meer informatie over het CDS-M stappenplan

Waarom wij u goed kunnen helpen met CDS-M 

 • We beschikken over een grote hoeveelheid mobiliteitsdata en kunnen u goed helpen bij het selecteren van de juiste databronnen.
 • We hebben expertise op alle snijvlakken van mobiliteit. Onze juristen helpen u graag met de juridische aspecten van CDS-M, onze mobiliteitsexperts denken mee over de te beantwoorden beleidsvragen en onze dataspecialisten ondersteunen u bij het verwerken, analyseren en interpreteren van alle data.
 • We pasten CDS-M al in de praktijk toe voor de gemeenten Amsterdam en Utrecht.
 • We hebben ruime ervaring met data-gedreven werken, waarbinnen CDS-M uitstekend past.
Ontdek onze aanpak voor datagedreven mobiliteitsbeleid

Op zoek naar de oplossing voor uw mobiliteitsvraagstuk?

Onze mobiliteitsexperts en data-analisten helpen u graag. Neem contact op met Edwin van den Belt (software architect).

Neem contact op met Edwin