Beleidskader kruispuntprioriteit Provincie Zuid Holland

Project

VRI Delft

Concrete kaders voor de regeling van verkeerslichten worden steeds belangrijker. De provincie Zuid-Holland zet in op een mobiliteitstransitie om Zuid-Holland ook in de toekomst bereikbaar en leefbaar te houden.

Prioriteit bij verkeerslichten Provincie Zuid-Holland goed in beeld

Die transitie kan ook leiden tot andere afwegingen bij VRI’s. En met het vervangen van (conventionele) verkeersregelinstallaties door iVRI’s krijgt de provincie nieuwe mogelijkheden om specifieke doelgroepen prioriteit te geven. Tussen globaal beleid en het concreet inregelen en evalueren van een specifieke verkeersregelinstallatie zit een flinke vertaalslag. Dat vraagt om een set duidelijke kaders: een multimodaal prioriteringskader voor VRI’s. Samen met de Provincie Zuid-Holland zijn we daarom aan de slag gegaan met het ontwikkelen van zo'n kader.

Het beleidskader

Het ontwikkelde kader bevat voor de selectie van doelgroepen bij VRI’s. Het beschrijft de kwaliteitseisen en hoe deze toegepast kunnen worden. Daarnaast hebben we een online GIS-omgeving ontwikkeld met kaarten die laten zien welke doelgroepen voorkomen op het wegennetwerk, en daarmee ook bij de kruispunten met verkeerslichten. Zo krijgen alle betrokkenen snel inzicht in de prioriteit die ‘op straat’ moet worden gegeven aan welke doelgroepen.

Hiermee beschikken de VRI-beheerders over een objectief beoordelingskader en kunnen de beleidsambtenaren de prioriteitsverlening meer in onderlinge samenhang beschouwen. Ook biedt het kader richtlijnen voor doorontwikkeling van de mogelijkheden die iVRI’s bieden en helpt het om naar inwoners toe bepaalde afwegingen onderbouwen.

Prioriteitskader ZH

Voorbeeld van prioriteitskader voor de Provincie Zuid-Holland

Twee werelden samenbrengen

VRI-beheerders hebben vanwege hun werkzaamheden op operationeel niveau vaak een heel ander perspectief op verkeerslichten dan beleidsambtenaren, die meer op strategisch niveau werken. Tijdens dit project werden we er ons dan ook nog meer van bewust hoe belangrijk het is om die twee werelden bij elkaar te brengen. Alle betrokkenen moeten elkaar immers goed begrijpen. Zo ontstaat een goede basis om strategisch beleid te vertalen naar operationele uitvoering. 

Ook het werken met online GIS-kaarten is van grote meerwaarde. Het biedt namelijk de mogelijkheid om alle relevante informatie slim te combineren en begrijpelijk en zichtbaar te maken.

Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2021