Al van jongs af aan ben ik bezig met verkeer. Vele tekeningen vol met netwerken van wegen en spoorwegen getuigen daarvan. Niet vreemd dus dat ik bij Goudappel terecht ben gekomen. Als adviseur Verkeersmanagement binnen het team VMP kan ik mijn passie - het optimaliseren van verkeersstromen door het bedenken en programmeren van slimme algoritmes - uitstekend in de praktijk brengen.

Ik ben gespecialiseerd in verkeerslichtenregelingen en ik reis hiervoor het hele land door. Voor een breed palet aan klanten programmeer, evalueer en analyseer ik verkeerslichten. Ik ben daarnaast een van de drijvende krachten achter de ontwikkelingen die plaatsvinden aan het Gouden Regelen, onze totaaloplossing voor verkeerslichten. Met het Gouden Regelen kunnen we verkeer slimmer regelen, waardoor de wachttijd van verkeersdeelnemers bij kruispunten met verkeerslichten afneemt.

Ik heb een Bachelor Verkeerskunde (NHTV Breda) en een Master Transport & Planning (TU Delft). Deze achtergrond zorgt ervoor dat ik waarde hecht aan gedegen verkeerskundig onderzoek dat is gebaseerd op feiten en data, zonder dat ik daarbij de praktijk uit het oog verlies.

Benieuwd wat ik voor u kan betekenen?

Neem contact op met Niels