Verkeersafwikkelingsstudies

Verkeersafwikkelingsstudies

In verkeersafwikkelingsstudies onderzoeken we in hoeverre het verkeer verwerkt wordt na tijdelijke of permanente aanpassingen aan de bestaande infrastructuur, of aanleg van nieuwe infrastructuur. Het schaalniveau is in deze studies variërend. Denk aan een streng van enkele kruispunten tot hele stadsdelen of regio’s. Verkeersafwikkelingsstudies worden steeds complexer. Het aantal modaliteiten wordt namelijk steeds groter en de vraagstukken steeds breder. Maar we beschikken ook over steeds meer informatie en rekentools om tot de juiste oplossing te komen.

Grotere complexiteit, maar ook meer mogelijkheden

Verkeersafwikkelingsstudies krijgen steeds vaker een integraal karakter. Daardoor worden de verkeerskundige vraagstukken ook steeds complexer. En waar voorheen de auto centraal stond, zijn nu ook de fiets en voetganger belangrijker geworden. Net als andere modaliteiten, zoals het openbaar vervoer. 

Tegelijkertijd nemen ook de technische mogelijkheden om het verkeersaanbod te managen alsmaar toe. Verkeerslichten worden steeds slimmer en werken steeds meer samen. Ook leveren ze steeds meer informatie aan het totale netwerksysteem en de gebruikers. Zo wordt het totale systeem alsmaar beter in het verwerken van het verkeersaanbod.

Totaaloplossing voor VRI

Een maatwerkoplossing voor verbetering in doorstroming, verkeersveiligheid en geloofwaardige regelingen. Het kan met het Gouden Regelen.

Lees meer

Oplossing

gouden regelen nieuw.png

Wat is er nodig voor verkeersafwikkelingsstudies?

Bij aanvang van een verkeersafwikkelingsstudie is het noodzakelijk om het onderzoeksproces, de uitgangspunten en de afwegingskaders goed vast te leggen. Dat komt mede door de toegenomen complexiteit. Onderdeel daarvan is het maken van de juiste keuzes in de te gebruiken reken- en simulatietools. In een verkennende fase is er nog maar weinig informatie beschikbaar en heeft er nog geen selectie plaatsgevonden van de mogelijke oplossingsrichtingen. Eenvoudige en snelle rekentools geven op dat moment de globale beslisinformatie die dan nodig is. Naarmate de oplossingen meer in de uitwerkingsfase komen, worden de vraagstukken steeds gedetailleerder. In deze fase kunnen nauwkeurige rekenmodellen nodig zijn, zoals micro-dynamische simulatiemodellen.

Hoe Goudappel u verder helpt

Goudappel kan u het beste advies geven voor elke onderzoeksfase. Relevante vraagstukken, welke informatie hiervoor nodig is, welke rekentools hier het beste ingezet kunnen worden. Dit doen we met data en inzichten uit reken- en simulatietools en een groot aantal deskundigen die deze rekendata bedreven analyseren.

Omdat wij gespecialiseerd zijn in mobiliteit in de breedte, denken wij in het gehele traject met u mee. We verzamelen de benodigde informatie, selecteren de in te zetten rekentools, en brengen onze deskundigheid in vanuit allerlei invalshoeken, denk aan fiets- en voetgangers, openbaar vervoer, verkeersveiligheid, ruimtelijke inpassing, milieu, verkeersregeltechniek, etc. Wij zijn dus niet alleen goed in de vertaling van resultaten uit onze rekentools, maar denken integraal met u mee om tot de beste oplossing te komen.

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

Ga met ons in gesprek over uw vraagstukken op het gebied van verkeersafwikkelingsstudies.

Neem contact op met Mark