Verkeersafwikkelingsstudies

Verkeersafwikkelingsstudies

In verkeersafwikkelingsstudies onderzoeken we in hoeverre het verkeer kan worden verwerkt na tijdelijke of permanente aanpassingen aan de bestaande infrastructuur, of aanleg van nieuwe infrastructuur. Het schaalniveau van deze studies kan variëren van een streng van enkele kruispunten tot hele stadsdelen of regio’s. Verkeersafwikkelingsstudies nemen toe in complexiteit. Het aantal modaliteiten wordt namelijk steeds groter en de vraagstukken steeds breder. Maar we beschikken ook over steeds meer informatie en rekentools om tot de juiste oplossing te komen.

Grotere complexiteit, maar ook meer mogelijkheden

Verkeersafwikkelingsstudies krijgen steeds vaker een integraal karakter. Daardoor worden de verkeerskundige vraagstukken ook steeds complexer. En waar voorheen de auto centraal stond, zijn nu ook andere modaliteiten, zoals het openbaar vervoer, de fiets en de voetganger belangrijk, zo niet belangrijker.

Tegelijkertijd nemen ook de technische mogelijkheden om het verkeersaanbod te managen alsmaar toe. Verkeerslichten worden steeds slimmer en werken steeds meer samen. Ook leveren ze steeds meer informatie aan de gebruikers, én aan het totale netwerksysteem. Zo wordt het totale systeem alsmaar beter in het verwerken van het verkeersaanbod.

Totaaloplossing voor VRI

Betere doorstroming, verbeterde verkeersveiligheid en geloofwaardige regelingen. Het kan met het Gouden Regelen.

Lees meer

Oplossing

gouden regelen talking traffic.png

Wat is er nodig voor verkeersafwikkelingsstudies?

Bij aanvang van een verkeersafwikkelingsstudie is het noodzakelijk om het onderzoeksproces, de uitgangspunten en de afwegingskaders goed vast te leggen, mede vanwege de toegenomen complexiteit. Onderdeel daarvan is het maken van de juiste keuzes in de te gebruiken reken- en simulatietools. In een verkennende fase is er nog maar weinig informatie beschikbaar en heeft er nog geen selectie plaatsgevonden van de mogelijke oplossingsrichtingen. Eenvoudige en snelle rekentools geven op dat moment de globale beslisinformatie die dan nodig is. Naarmate de oplossingen meer in de uitwerkingsfase komen, worden de vraagstukken steeds gedetailleerder. In deze fase kunnen nauwkeurige rekenmodellen nodig zijn, zoals micro-dynamische simulatiemodellen.

Hoe Goudappel u verder helpt

Goudappel heeft bij uitstek de kennis en ervaring in huis om u te adviseren over welke vraagstukken in iedere onderzoeksfase relevant zijn, welke informatie daarvoor nodig is, en welke rekentools daarbij het beste ingezet kunnen worden. We beschikken over een scala aan reken- en simulatietools, en over een groot aantal deskundigen die bedreven zijn in het analyseren van de rekendata. Op basis van deze data en inzichten, komen wij tot de beste adviezen.

Omdat wij gespecialiseerd zijn in mobiliteit in de breedte, denken wij in het gehele traject met u mee. Wij verzamelen de benodigde informatie, selecteren de in te zetten rekentools, en brengen onze deskundigheid in vanuit allerlei invalshoeken, denk aan fiets- en voetgangers, openbaar vervoer, verkeersveiligheid, ruimtelijke inpassing, milieu, verkeersregeltechniek, etc. Wij zijn dus niet alleen goed in het vertalen van de resultaten van de rekentools, maar denken integraal met u mee om tot de beste oplossing te komen.

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

Ga met ons in gesprek over uw vraagstukken op het gebied van verkeersafwikkelingsstudies.

Neem contact op met Mark