Optimaliseren verkeersafwikkeling Park15

Project

Entreekavel Park15

Grootschalige logistieke en distributiecentra zijn niet meer weg te denken uit het Nederlandse landschap. Park15, dat ernaar streeft het meest duurzame bedrijventerrein van Nederland te zijn, biedt ruimte voor deze centra. Wij zijn al sinds 2009 betrokken bij de ontwikkeling van Park15.

(Bron afbeelding: Park15 Logistics)

Verkeersafwikkelingsstudie

Park15 ligt direct langs de A15 in de gemeente Overbetuwe en grenst aan de gemeente Nijmegen. De ontwikkeling van het terrein heeft impact op de omgeving. Daarom hebben we onderzocht of de kruispunten in het gebied het extra verkeer als gevolg van deze ontwikkeling wel kunnen afwikkelen. Hierbij zijn optimalisaties voor kruispunten aangereikt om zo een gunstige verkeersafwikkeling te creëren. Onze advisering heeft op deze manier geleid tot een soepele doorstroming op het park, waarbij ook de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid voor fietsers gewaarborgd is.

Park15 is een bedrijventerrein in ontwikkeling. Regelmatig geven wij daarom Park15 Logistics advies over de verkeersafwikkelingen van nieuwe kavels. Het meest recente voorbeeld hiervan is de verkeersafwikkeling en ontsluiting van de Entreekavel, direct naast de afslag van de A15.

De impact van logistiek op verkeerskundige vraagstukken

Logistiek is de afgelopen jaren sterk geoptimaliseerd en continu aan verandering onderhevig. Dit heeft impact op verkeerskundige vraagstukken. Schaalvergroting van distributiecentra leidt bijvoorbeeld tot een hoger aandeel vracht, terwijl de impact van personeel op parkeren en verkeer steeds beperkter is. Doordat Goudappel van visievorming tot ontwerp betrokken is bij zowel de overheids- als de marktkant, zijn wij in staat betrouwbare en constructieve adviezen te geven.

Jaar: 2009 – heden
Opdrachtgever: Park 15 Logistics