Opdrachtgevers omschrijven mij als betrouwbaar, enthousiast en eerlijk. Ze zeggen: “Met hem kom je er altijd uit!” Ik vind het leuk om binnen complexe randvoorwaarden samen met opdrachtgevers te komen tot de beste oplossing, waarmee we mobiliteit optimaal onderdeel laten uitmaken van een aantrekkelijke leefomgeving.

Daarbij zorg ik voor een goede planning en ga ik nauwkeurig te werk. Maar een inhoudelijk goede oplossing is pas bruikbaar als deze begrijpelijk is. Daarom vind ik een duidelijk verhaal met helder beeldmateriaal en voldoende toelichting erg belangrijk.

Tijdens mijn studie planologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen heb ik me verdiept in verkeer en vervoer, dat vind ik dan ook het interessantst. Sinds 2005 werk ik als adviseur mobiliteit & ruimte bij Goudappel. Mijn ervaring is divers: van verkeersafwikkeling en maatschappelijke kosten-batenanalyses tot milieueffectrapportages en akoestisch onderzoek. Maar ook van strategische planvorming en GVVP’s tot het onderzoeken van verkeerseffecten van inbreidingsplannen en nieuwbouwlocaties.

De laatste jaren heb ik mij gespecialiseerd in mobiliteitsbeleid (o.a. gericht op de modal shift en SUMP's) en verkeer en vervoer bij ruimtelijke/stedelijke ontwikkeling. Daarbinnen kan ik met veel plezier mijn verkeerskundige kennis en planologische achtergrond combineren en inzetten. Met als uiteindelijke doel: een bijdrage leveren aan een duurzame, gezonde en veilige leefomgeving voor iedereen.

Benieuwd wat ik voor u kan betekenen?

Neem contact op met Floris