Verbeterde leefbaarheid in centrumgebied Bunnik door nieuw ontwerp

Project

Luchtfoto van het nieuwe ontwerp in Bunnik

Sinds de openstelling van de nieuwe aansluiting van de Baan van Fectio eind 2015, rijdt doorgaand verkeer bij Utrecht en Wijk bij Duurstede niet meer door de kern van Bunnik. Dit zorgt voor minder verkeersdrukte in het centrum van Bunnik en nieuwe mogelijkheden voor een verkeersveilig en leefbaar centrumgebied. Met een nieuw ontwerp verbeteren we de ruimtelijke kwaliteit en creëren we een dorpse omgeving waarin lopen, fietsen en openbaar vervoer aantrekkelijk zijn voor bewoners.

Luchtfoto Bunnik

Luchtfoto van het centrumgebied van Bunnik met de nabijgelegen Baan van Fectio

Leefbaar en veilig centrumgebied dankzij herinrichting Bunnik

We werkten aan een toekomstbestendig ontwerp waarmee we de verkeersveiligheid en de ruimtelijke kwaliteit in Bunnik flink verbeteren. Met de herinrichting van het centrumgebied verleiden we doorgaand verkeer gebruik te maken van de Baan van Fectio. Zo verminderen we sluipverkeer door het centrum en ontstaat meer ruimte voor een klimaatadaptieve inrichting met veel bomen en groen.

Nieuw ontwerp centrumgebied Bunnik

De huidige situatie in Bunnik vs. het nieuwe ontwerp

Door vergroening en meer ruimte voor voetganger en fietser, dragen we bij aan de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van het gebied. De aangelegde fietspaden maken het aantrekkelijker, comfortabeler en veiliger om de fiets te gebruiken in Bunnik en naar omliggende dorpen.

Het ontwerp houdt ook rekening met ontmoetingsruimten voor bewoners en voldoende parkeerplekken. Door van het centrumgebied een 30 km/u zone  te maken, dragen we bij aan de leefbaarheid, identiteit en beleving van Bunnik.

Verkeer kan dus straks nog steeds komen waar het moet, maar zonder dat dat de aantrekkelijkheid van de openbare ruimte negatief beïnvloedt.

Gemeente, bewoners en andere stakeholders enthousiast

Door de belangen en ambities van bewoners en andere stakeholders te verenigen, maakten we een ontwerp waar de gemeente mee verder kan en omwonenden enthousiast over zijn.

Iedereen dacht mee over de knelpunten én oplossingen om van deze doorgaande weg een mooie en veilige plek te maken voor alle weggebruikers.

Julie d'Hondt - wethouder Gemeente Bunnik

Problemen, wensen en ideeën van bewoners op de kaart geplakt

Problemen, wensen en ideeën van bewoners op de kaart geplakt

Opdrachtgever: Gemeente Bunnik
Jaar: 2023