Bewegwijzeringsplan binnenstad Hengelo: verbeterde vindbaarheid

Project

bewegwijzering Hengelo

Hengelo werkt hard aan een vitale en aantrekkelijke binnenstad: onder andere het kernwinkelgebied en verschillende straten zijn heringericht. Daar hoort ook nieuwe bewegwijzering bij, essentieel voor de vindbaarheid van voorzieningen in een gebied. Als onderdeel van het plan ‘Bereikbare Binnenstad’ werkten we daarom samen met de gemeente Hengelo aan een bewegwijzeringsplan.

Het belang van bewegwijzering

De aankomst in een stad moet bezoekers verrassen, verleiden en op een natuurlijke wijze door het gebied leiden. Voorzieningen en winkels in dit gebied moeten voor verschillende groepen goed vindbaar zijn. Het gaat hierbij om vindbaarheid vanaf aankomst op locatie tot aan de uiteindelijke bestemming.

Indeling van de openbare ruimte zorgt voor een ‘natuurlijke’ oriëntatie, zoals een kerktoren in de verte of duidelijke looproute. Om plekken en functies beter vindbaarheid te maken, is daarnaast een goede informatievoorziening nodig. Door de indeling van de openbare ruimte aan te sluiten bij die informatievoorziening, worden maatregelen zoals bewegwijzering, markering en bebording beter te begrijpen en logisch op te volgen. Dat draagt weer bij aan de indruk die een bezoeker heeft van een stad (en hoe beter die indruk, hoe groter de kans op een herhaalbezoek).

Bewegwijzeringsplan Hengelo

Er zijn verschillende methodes voor het verbeteren van de vindbaarheid in een stad. In dit plan voor Hengelo richten we ons vooral op bewegwijzering, betere informatievoorziening en aansluiten bij de indeling van de openbare ruimte. Door de herinrichting van de Hengelose binnenstad (onder andere prettigere looproutes) is de natuurlijke oriëntatie sterk verbeterd. Nu is het tijd om de bewegwijzering hierbij te laten aansluiten.

Samen met een werkgroep van de gemeente Hengelo en Hengelo Promotie stelden we een bewegwijzeringsplan op. Om inzichtelijk te maken wie de binnenstad bezoekt en op welke manier, brachten we de herkomst en bestemmingen van alle modaliteiten in de binnenstad in beeld. Specifieke doelgroep van dit plan is de incidentele bezoeker, die voor het eerst of zonder enige regelmaat de stad bezoekt en hier dus niet bekend is. Voor hen is bewegwijzering een welkome helpende hand. Om daadwerkelijk te ervaren wat de meest ideale locaties zijn voor deze bewegwijzering en welke informatie men verwacht op bepaalde locaties, wandelden we zelf door Hengelo met alle betrokkenen.

Verbeterde vindbaarheid

Als onderdeel van het bewegwijzeringsplan adviseerden we ook over de vormgeving van de bebording. Om ervoor te zorgen dat de gemeente direct over kon gaan tot uitvoering van het plan, maakten we een interactieve plankaart. Inmiddels is op basis hiervan de bewegwijzering op straat vervangen. Hiermee vergroot Hengelo de bereikbaarheid, vitaliteit en aantrekkelijkheid van de binnenstad.

Bewegwijzering Hengelo 2

De nieuwe bewegwijzering in de binnenstad van Hengelo

Opdrachtgever: gemeente Hengelo
Jaar: 2023