Nieuw ontwerp Willemsplein Arnhem: verbeterde doorstroming en meer groen

Schetsontwerp van het Willemsplein in Arnhem

Het Willemsplein in Arnhem is één van de drukste verkeerssituaties van de stad. Er rijden veel auto's en fietsers, het is een belangrijk ov-knooppunt en doordat het plein op de route ligt tussen het stationsgebied en het centrum, steken dagelijks vele voetgangers het plein over. Om de doorstroming van het verkeer te verbeteren en het plein aantrekkelijker te maken, hielpen we de gemeente Arnhem met een knelpuntenanalyse en een nieuw ontwerp.

Beeld: wUrck

Analyse van het Willemsplein: 6 concrete aanbevelingen 

Om inzicht te krijgen in knelpunten en oplossingen voor de doorstroming, analyseerden we welke verkeersstromen er over het Willemsplein lopen, wat de verwachtte groei van deze stromen is en waar precies knelpunten liggen. Dit leidde tot een lijst van 12 knelpunten, die we vertaalden naar 6 concrete aanbevelingen waarbij de gemeente Arnhem de doorstroming kan verbeteren: 

  1. Vereenvoudig de verkeersregeling op het Willemsplein 
  2. Geef vaker groen aan bussen die de centrumring oversteken 
  3. Optimaliseer de perrontoewijzing van bussen  
  4. Verminder het verkeer op de busbaan dat geen bussen is, zoals hulpdiensten en taxi’s. 
  5. Pak het sluipverkeer wat langs het station rijdt aan 
  6. Richt het ov-knooppunt opnieuw in
Concrete aanbevelingen Willemsplein

De 6 concrete aanbevelingen waarmee de doorstroming op het Willemsplein wordt verbeterd

Dynamische simulatie 

Alle verkeersstromen hebben we visueel gemaakt met een dynamische simulatie. Zo worden problemen én effectieve oplossingsrichtingen snel zichtbaar.

Alle verkeersstromen visueel gemaakt met een dynamische simulatie

Voorbeeld uit de simulatie van verschillende verkeersstromen die samenkomen op het Willemsplein

Een nieuw ontwerp voor het Willemsplein 

In een vervolgopdracht in samenwerking met wUrck maakten we een nieuw ontwerp voor het Willemsplein waarin de meeste van onze aanbevelingen zijn opgenomen. Door dit ontwerp vanuit verschillende disciplines te benaderen, ontstaat een integraal en door iedereen gedragen vormgeving. 

Het ontwerp verbetert de doorstroming – het lost 43% van de vertraging op het busstation op – maar zet ook in op maximale vergroening van het plein. Door het busstation te verplaatsen, creëren we bovendien meer ruimte voor fietser en voetganger. De bijbehorende visualisaties helpen om de boodschap en oplossingsrichtingen duidelijk te vertalen naar alle stakeholders.

De gemeente werkte ook een video uit om het ontwerp toe te lichten. 

Bekijk het nieuwe ontwerp

Opdrachtgever: gemeente Arnhem 
Jaar: 2021 – 2024